ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : เมือง ประเทศ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
ウルグアイ うるぐあいประเทศอุรุกวัย
エクアドル えくあどるประเทศเอกวาดอร์
エジプト えじぷとประเทศอียิปต์
エチオピア えちおぴあประเทศเอธิโอเปีย
愛媛県 えひめけんจังหวัดเอะฮิเมะ
エルサルバドル えるさるばどるประเทศเอลซาวาดอร์
エルサレム えるされむกรุงเยลูซาเล็ม
欧亜 おうあทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย
欧洲 おうしゅうทวีปยุโรป
大分県 おおいたけんจังหวัดโออิตะ
大阪 おおさかโอซาก้า
岡山県 おかやまけんจังหวัดโอคายาม่า
沖縄 おきなわจังหวัดโอกินาว่า
沖縄県 おきなわけんจังหวัดโอกินาว่า
オタワ おたわเมืองออตตาวา
オマーン おまーんประเทศโอมาน
オランダ おらんだประเทศฮอล์แลนด์,ประเทศเนเธอร์แลนด์
和蘭 おらんだประเทศฮอล์แลนด์,ประเทศเนเธอร์แลนด์
和蘭陀 おらんだประเทศฮอล์แลนด์,ประเทศเนเธอร์แลนด์
阿蘭陀 おらんだประเทศฮอล์แลนด์,ประเทศเนเธอร์แลนด์
オーストラリア おーすとらりあประเทศออสเตรเลีย
オーストラリア大陸 おーすとらりあたいりくทวีปออสเตรเลีย
オーストリア おーすとりあประเทศออสเตรีย
香川県 かがわけんจังหวัดคางาว่า
鹿児島県 かごしまけんจังหวัดคาโงชิม่า
カタール かたーるประเทศกาตาร์
神奈川県 かながわけんจังหวัดคานางาว่า
カナダ かなだประเทศแคนาดา
韓国 かんこくประเทศเกาหลีใต้
広東 かんとんเมืองกวางตุ้ง (ประเทศจีน)
漢土 かんどประเทศจีน (คำศัพท์เก่า)
カンボジア かんぼじあประเทศกัมพูชา
柬蒲寨 かんぼじあประเทศกัมพูชา
ガボン がぼんประเทศกาบอง (ประเทศในตอนกลางของภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกา)
ガーナ がーなกาน่า
北アメリカ大陸 きたあめりかたいりくทวีปอเมริกาเหนือ
北朝鮮 きたちょうせんประเทศเกาหลีเหนือ
キャンベラ きゃんべらเมืองแคมเบลล่า
キューバ きゅーばประเทศคิวบา
京都 きょうとเมืองเกียวโต ทางตะวันตกของญี่ปุ่น
京都市 きょうとしเมืองเกียวโต
京都府 きょうとふจังหวัดเกียวโต
岐阜県 ぎふけんจังหวัดกิฟุ
ギリシア ぎりしあประเทศกรีซ
ギリシャ ぎりしゃประเทศกรีซ
クウェート くうぇーとประเทศคูเวต
熊本県 くまもとけんจังหวัดคุมาโมโตะ
グアテマラ ぐあてまらประเทศกัวเตมาลา
グリーンランド ぐりーんらんどเกาะกรีนแลนด์
グリーンランド島 ぐりーんらんどとうเกาะกรีนแลนด์

พบ 304 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้