เพลงเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช





เพลงเทิดพระเกียรติ
ขอขอบคุณ อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
และเพื่อนชาวญี่ปุ่น
37010 13 ตุลาคม 2560

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com