เพลงเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพลงเทิดพระเกียรติ
ขอขอบคุณ อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
และเพื่อนชาวญี่ปุ่น
73750  views 13 ตุลาคม 2560

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com