เรียนคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น กับ J-Campus
อัพเดตทุกวัน 
 a  i  u  e  o 
 ka  ki  ku  ke  ko 
 sa  shi  su  se  so 
 ta  chi  tsu  te  to 
 na  ni  nu  ne  no 
 ha  hi  fu  he  ho 
 ma  mi  mu  me  mo 
 ya    yu    yo 
 ra  ri  ru  re  ro 
 wa        wo 
         n 
ดูทั้งหมด
 • คำทักทาย [9]
 • อาชีพ [20]
 • เวลา [22]
 • คน [20]
 • คำกริยา [10]
 • สิ่งปลูกสร้าง [10]
 • บ้าน [10]
 • อาหาร เครื่องดื่ม [40]
 • พืชผักผลไม้ [30]
 • วิชา [10]
 • เครื่องเขียน [10]
 • เครื่องแต่งกาย [10]
 • ธรรมชาติ [20]
 • สี [10]
 • ร่างกาย [10]
 • ยานพาหนะ [10]
 • กีฬา [10]
 • เครื่องไฟฟ้า [20]
 • สัตว์ [50]
 • ธาตุ [10]
 • สิ่งของ [10]


 •  
  คำทักทาย พบ 9 คำ  


  さようなら
  ลาก่อน  おかえりなさい
  คำพูดเมื่อคนในครอบครัวกลับถึงบ้าน  ただいま
  คำพูดเมื่อกลับถึงบ้าน  いってらっしゃい
  คำพูดส่งคนที่ออกจากบ้าน  いってきます
  คำพูดเมื่อออกจากบ้าน  おやすみなさい
  ราตรีสวัสดิ์  こんばんは
  สวัสดี (ตอนเย็น)  こんにちは
  สวัสดี (ตอนกลางวัน)  おはようございます
  สวัสดี (ตอนเช้า)

   

  Pageviews : 437,983 sinced Jan 2015

  เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
  website    facebook    youtube    E-mail

  Copyright © J-Campus.com