เรียนคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น กับ J-Campus
อัพเดตทุกวัน 
 a  i  u  e  o 
 ka  ki  ku  ke  ko 
 sa  shi  su  se  so 
 ta  chi  tsu  te  to 
 na  ni  nu  ne  no 
 ha  hi  fu  he  ho 
 ma  mi  mu  me  mo 
 ya     yu     yo 
 ra  ri  ru  re  ro 
 wa           wo 
             n 
ดูทั้งหมด
 • คำทักทาย [9]
 • อาชีพ [20]
 • เวลา [22]
 • คน [20]
 • คำกริยา [10]
 • สิ่งปลูกสร้าง [10]
 • บ้าน [10]
 • อาหาร เครื่องดื่ม [40]
 • พืชผักผลไม้ [30]
 • วิชา [10]
 • เครื่องเขียน [10]
 • เครื่องแต่งกาย [10]
 • ธรรมชาติ [20]
 • สี [10]
 • ร่างกาย [10]
 • ยานพาหนะ [10]
 • กีฬา [10]
 • เครื่องไฟฟ้า [20]
 • สัตว์ [50]
 • ธาตุ [10]
 • สิ่งของ [10]
 •  
  พบ 351 คำ  page : 1  ...  31  32  33  34  35  36   ฤดูร้อน
  ฤดูใบไม้ผลิ  漁師
  ชาวประมง  農家
  เกษตรกร  銀行員
  พนักงานธนาคาร  会社員
  พนักงานบริษัท  エンジニア
  วิศวกร  消防士
  พนักงานดับเพลิง  刑事
  พนักงานฝ่ายสืบสวน  警察官
  เจ้าหน้าที่ตำรวจ

  page : 1  ...  31  32  33  34  35  36 

   

  Pageviews : 381,564 sinced Jan 2015

  เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
  website    facebook    youtube    E-mail

  Copyright © J-Campus.com