ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์


ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
 >บทที่ 1 ภาพรวม
 >บทที่ 2 คำนาม
 >บทที่ 3 คำกริยา
 >บทที่ 4 คำคุณศัพท์
 >บทที่ 5 คำขยายคำหลัก
 >บทที่ 6 คำวิเศษณ์
 >บทที่ 7 คำเชื่อม
 >บทที่ 8 คำอุทาน
 >บทที่ 9 คำกริยานุเคราะห์
 >บทที่ 10 คำช่วย
 >บทที่ 11 คำสุภาพ
 >บทที่ 12 คำเลียนเสียง
 >บทที่ 13 คำเลียนอาการ
 >บทที่ 14 สำนวนแสดงอารมณ์


ภาคผนวก
 >บทที่ 15 คำช่วย て
 
บทที่ 8 คำอุทาน อ่าน 266,149 ครั้ง
คำอุทาน (感動詞 : kandoushi)

เป็นคำอิสระ ผันไม่ได้ เป็นคำเกี่ยวกับคำอุทาน คำเรียกขาน และคำขานรับ เป็นต้น

ประเภทของคำอุทาน

คำอุทาน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ

 1. คำแสดงอารมณ์ (感動 : kandou)
  เป็นคำสำหรับแสดงอารมณ์ของผู้พูด เช่น

  • あ (a) แสดงอาการนึกขึ้นได้
  • ああ (aa) แสดงความรู้สึกสะเทือนใจหรือแปลกใจอย่างลึกซึ้ง
  • あら (ara) แสดงความแปลกใจ หรือประทับใจ ส่วนใหญ่เป็นคำพูดของผู้หญิง
  • あれ (are) แสดงอาการประหลาดใจ ประทับใจ หรือประหลาดใจ
  • えっ (et) แสดงอาการประหลาดใจ หรือสงสัย
  • おっ (ot) แสดงอาการประหลาดใจ หรือนึกขึ้นได้ในฉับพลัน
  • おお (oo) แสดงอาการประทับใจ ประหลาดใจสงสัย หรือนึกขึ้นได้ในฉับพลัน
  • ほら (hora)แสดงอาการกระตุ้นเตือน หรือเรียกความสนใจ
  • まあ (maa) แสดงความตกใจหรือแปลกใจ
  • やあ (yaa) แสดงอาการตกใจ หรือไม่ได้คาดคิดไว้ก่อน
  • やれやれ (yareyare) แสดงอาการอ่อนใจภายหลังปฏิบัติเรื่องที่ลำบากได้สำเร็จ หรืออ่อนใจจากการประสบเรื่องที่ลำบาก หรือแสดงความเห็นใจความทุกข์ร้อนของผู้อื่น

 2. คำเรียกหา (呼び掛け : yobigoe)
  เป็นคำสำหรับเรียกหาฝ่ายตรงข้าม เช่น

  • おい (oi) เป็นคำเรียกขานเพื่อเรียกความสนใจระหว่างเพื่อน หรือบุคคลที่อาวุโสน้อยกว่า ปกติเป็นคำสำหรับผู้ชาย
  • こら (kora) เป็นคำเรียกขานในอาการรุนแรง ด้วยความโกรธหรือสั่งเตือน
  • これ (kore) เป็นคำเรียกขานผู้ที่อาวุโสน้อยกว่า
  • さあ (saa) เป็นคำเรียกขานเพื่อชักชวน
  • そら (sora) เป็นคำเรียกขานเพื่อกระตุ้นเตือน
  • それ (sore) เป็นคำเรียกขานเพื่อกระตุ้นเตือน
  • ちょっと (chotto) เป็นคำเรียกขานโดยไม่ได้ให้เกียรติ
  • ね (ne) หรือ ねえ(nee) เป็นคำเรียกขานแสดงความสนิทสนม หรือเพื่อเป็นการย้ำ
  • もし (moshi) เป็นคำเรียกขานฝ่ายตรงข้าม
  • もしもし (moshimoshi) เป็นคำเรียกขานฝ่ายตรงข้าม หรือเป็นคำพูดในการตอบรับโทรศัพท์
  • やあ (yaa) เป็นคำเรียกขานบุคคลที่เจอโดยไม่ได้ตั้งใจ
  • やい (yai) เป็นคำเรียกขานเพื่อเรียกร้องความสนใจจากฝ่ายตรงข้าม

 3. คำขานรับ (応答 : outou)
  เป็นคำสำหรับการตอบขานรับให้แก่ฝ่ายตรงข้าม

  • ああ (aa) เป็นคำตอบรับแสดงความเห็นด้วย
  • いいえ (iie) เป็นคำแสดงการปฏิเสธอย่างสุภาพ
  • いや (iya) เป็นคำแสดงการปฏิเสธ
  • うん (un) เป็นคำตอบรับแสดงความเห็นด้วย
  • ええ (ee) เป็นคำตอบรับแสดงความเห็นด้วย
  • さあ (saa) เป็นคำกล่าวตอบในเชิงปฏิเสธที่จะให้คำตอบ หรือแสดงความไม่แน่ใจ
  • はい (hai) เป็นคำตอบรับอย่างสุภาพเพื่อแสดงความเห็นด้วย

 4. คำทักทาย (挨拶 : aisatsu)
  เป็นคำสำหรับทักทายฝ่ายตรงข้าม

  • おはよう (ohayou) เป็นคำทักทายตอนเช้า
  • こんにちは (konnichiwa) เป็นคำทักทายตอนกลางวัน
  • こんばんは (konbanwa) เป็นคำทักทายตอนเย็นหรือค่ำ
  • さようなら (sayounara) เป็นคำอำลา

 5. คำให้เสียง (掛け声 : kakegoe)
  เป็นคำสำหรับเรียกแก่คู่สนทนาหรือฝ่ายตรงข้าม เพื่อสร้างจังหวะ แรงกระตุ้น หรืออื่นๆ

  • えい (ei) เป็นคำแสดงการรวบรวมกำลังหรือความกล้า ในการตัดสินใจที่จะกระทำการใด
  • そら (sora) เป็นคำเรียกสมาธิหรือความระมัดระวัง
  • どっこい (dokkoi) เป็นคำแสดงการรวบรวมกำลังก่อนจะกระทำการใด
  • どっこいしょ (dokkoisho) เป็นคำแสดงการรวบรวมกำลัง เพื่อเคลื่อนไหวร่างกายที่อ่อนล้า
  • よいしょ (yoisho) เป็นคำแสดงการรวบรวมพลังในการยกของหนัก หรือก่อนที่จะกระทำการใด

Total views : 2,527,678

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com