ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์


ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
 >บทที่ 1 ภาพรวม
 >บทที่ 2 คำนาม
 >บทที่ 3 คำกริยา
 >บทที่ 4 คำคุณศัพท์
 >บทที่ 5 คำขยายคำหลัก
 >บทที่ 6 คำวิเศษณ์
 >บทที่ 7 คำเชื่อม
 >บทที่ 8 คำอุทาน
 >บทที่ 9 คำกริยานุเคราะห์
 >บทที่ 10 คำช่วย
 >บทที่ 11 คำสุภาพ
 >บทที่ 12 คำเลียนเสียง
 >บทที่ 13 คำเลียนอาการ
 >บทที่ 14 สำนวนแสดงอารมณ์


ภาคผนวก
 >บทที่ 15 คำช่วย て
 
บทที่ 6 คำวิเศษณ์ อ่าน 266,226 ครั้ง
คำวิเศษณ์ (副詞 : fukushi)

เป็นคำอิสระ ไม่สามารถผันได้ ส่วนใหญ่มีหน้าที่ใช้กับคำแสดง (yougen) คือคำกริยาและคำคุณศัพท์ ซึ่งจะเกิดเป็นคำขยายคำตามคำแสดง (連用修飾語 : renyou shuushokugo) เช่น
車がゆっくり走ります
kuruma ga yukkuri hashirimasu
รถวิ่งช้า
     ⇒ ขยายคำกริยา

車がもっとゆっくり走ります
kuruma ga motto yukkuri hashirimasu
รถวิ่งช้าลง
     ⇒ ขยายคำวิเศษณ์

車がもっと前に走ります
kuruma ga motto mae ni hashirimasu
รถวิ่งไปข้างหน้าอีก
     ⇒ ขยายคำหลัก (taigen)

車がブーンと走ります
kuruma ga buun to hashirimasu
รถวิ่งบรื้น
     ⇒ คำเลียนเสียง

車がすっと走ります
kuruma ga sutto hashirimasu
รถวิ่งปรู้ด
     ⇒ คำเลียนอาการ

ชนิดของคำวิเศษณ์

 1. แสดงการเคลื่อนไหวหรืออาการ
  のんびり歩きます
  nonbiri arukimasu
  เดินเอื่อยๆ
      คำเลียนเสียงและคำเลียนแบบก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย

 2. แสดงปริมาณ คุณลัษณะ หรือสภาพ
  とてもいい成績です
  totemo ii seiseki desu
  ผลการเรียนดีมาก

 3. บอกกล่าวเล่าเรื่อง เพื่อชี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีท่วงทำนองอย่างไร (ปกติจะใช้คู่กับคำอื่นเป็นชุด)
  おそらく彼はここに来るでしょう
  osoraku kare wa koko ni kuru deshou
  เขาคงมาที่นี่แน่ๆ

  ความหมายคำวิเศษณ์คำที่ใช้คู่กัน
  คาดคะเนおそらく
  きっと
  でしょう
  หักล้างけっして
  少しも
  ありません
  มุ่งหวังぜひ
  どうか
  ~たいです
  ほしい
  สงสัยなぜ
  どうして
  หักล้างการคาดคะเนまさか
  よもや
  まい
  ないでしょう
  เปรียบเทียบまるで
  ちょうど
  ようです
  ตั้งสมมุติฐานもし
  万一
  ても

  なら
  たら

Total views : 2,527,675

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com