ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์


ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
 >บทที่ 1 ภาพรวม
 >บทที่ 2 คำนาม
 >บทที่ 3 คำกริยา
 >บทที่ 4 คำคุณศัพท์
 >บทที่ 5 คำขยายคำหลัก
 >บทที่ 6 คำวิเศษณ์
 >บทที่ 7 คำเชื่อม
 >บทที่ 8 คำอุทาน
 >บทที่ 9 คำกริยานุเคราะห์
 >บทที่ 10 คำช่วย
 >บทที่ 11 คำสุภาพ
 >บทที่ 12 คำเลียนเสียง
 >บทที่ 13 คำเลียนอาการ
 >บทที่ 14 สำนวนแสดงอารมณ์


ภาคผนวก
 >บทที่ 15 คำช่วย て
 
บทที่ 5 คำขยายคำหลัก อ่าน 266,483 ครั้ง
คำตามคำหลัก (連体詞 : rentaishi)

เป็นคำอิสระ ที่ไม่มีการผันรูป ทำหน้าที่ใช้กับคำหลัก (体言 : taigen) เพื่อให้กลายเป็นกลุ่มคำขยายคำตามคำหลัก (連体修飾語 : rentai shuushokugo)
私は あらゆる 本を読みたい
Watashi wa arayuru hon o yomitai
ฉันอยากอ่านหนังสือทั้งหมดทุกอย่าง
   ⇒ เกิดกลุ่มคำขยายคำตามคำหลัก คือ あらゆる本 : หนังสือทั้งหมดทุกอย่าง

ประเภทและชนิดของคำขยายคำหลัก

ประกอบด้วย
 1. กลุ่มที่ลงท้ายด้วย ~が (-ga)
  เช่น わが (wa ga : ของฉัน, ของพวกเรา) เช่น
  わが子 (wa ga ko : ลูกของฉัน)
  わが国 (wa ga kuni : ประเทศของเรา)

 2. กลุ่มที่ลงท้ายด้วย ~た (-ta) หรือ ~だ (-da)
  เช่น たいした (taishita : มาก ยิ่งใหญ่ เกินความคาดคิด)
  ⇒ 君はたいした人です
  Kimi wa taishita hito desu
  เธอเป็นคนที่เหนือความคาดคิด

  หรือ とんだ (tonda : ไม่ได้คาดคิด โดยไม่ได้ตั้งใจ ผิดทำนองคลองธรรม)
  とんだ失敗をしました
  Tonda shippai o shimashita
  ทำผิดอย่างไม่ได้คาดคิด (หรือไม่ได้ตั้งใจ) (หรืออย่างอุกฉกรรจ์)

 3. กลุ่มที่ลงท้ายด้วย ~な (-na)
  เช่น 大きな (ookina : บริเวณกว้าง ปริมาณมาก สำคัญ ใหญ่เกินปกติ)
  小さな (chiisana : ขนาดเล็ก ปริมาณน้อย คุณค่าน้อย)
  おかしな (okashina : อาการผิดปกติ อาการประหลาด)
  いろんな (ironna : เรื่องต่างๆ สิ่งต่างๆ)
  都会と地方は大きな格差がある
  Tokai to chihou wa ookina kakusa ga aru
  หัวเมืองกับต่างจังหวัดมีความแตกต่างในปริมาณมาก

 4. กลุ่มที่ลงท้ายด้วย ~の (-no)
  この (kono : นี้) その (sono : นั้น) あの (ano : โน้น) どの (dono : ไหน)
  あの子はこの子の友達です
  Ano ko wa kono ko no tomodachi desu
  เด็กคนนั้นเป็นเพื่อนของเด็กคนนี้

 5. กลุ่มที่ลงท้ายด้วย ~る (-ru)
  ある (aru : เป็นคำขยายคำนามโดยไม่เจาะจงให้ชัด)
  あらゆる (arayuru : ทั้งหมด)
  いわゆる (iwayuru : เรื่องที่กล่าวกันโดยทั่วไป เรื่องที่เรียกกันว่า)
  来る (kuru : เรื่องที่กำลังจะมาถึง)
  昔々ある村におじいさんとおばあさんがいました
  Mukashimukashi aru mura ni ojiisan to obaasan ga imashita
  กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีตาและยายอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง

  私は来る一月に結婚します
  Watashi wa kuru ichigatsu ni kekkon shimasu
  ฉันจะแต่งงานในเดือนมกราคมที่จะมาถึง
ข้อควรระวัง
「これ」「それ」「あれ」「どれ」 : อันนี้ อันนั้น อันโน้น อันไหน
    → เป็นคำนาม
「この」「その」「あの」「どの」 : นี้ นั่น โน้น
     → เป็นคำขยายคำนาม

私の本はこれです
Watashi no hon wa kore desu
หนังสือของฉันคืออันนี้

私のはこの本です
Watashi no wa kono hon desu
ของฉันคือหนังสือ(เล่ม)นี้

ความแตกต่างของคำขยายคำหลัก กับคำแสดง

คำขยายคำหลัก (rentaigo) แตกต่างกับคำแสดง (yougen) ตามตัวอย่างดังนี้
その街にある本屋で買いました
Sono machi ni aru honya de kaimashita
ฉันซื้อที่ร้านหนังสือที่อยู่ในเมืองนั้น ⇒ 【คำกริยา】

その街のある本屋で買いました
Sono machi no aru honya de kaimashita
ฉันซื้อที่ร้านหนังสือแห่งหนึ่งในเมืองนั้น ⇒ 【คำขยายคำหลัก】

私は大きい箱に大切なものを入れました
Watashi wa ookii hako ni taisetsu na mono o iremasita
ฉันใส่ของสำคัญในกล่องใหญ่【คำคุณศัพท์】

私は大きな箱に大切なものを入れました
Watashi wa ooki na hako ni taisetsu na mono o iremashita
ฉันใส่ของสำคัญในกล่องขนาดใหญ่【คำขยายคำหลัก】

Total views : 2,527,672

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com