ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์


ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
 >บทที่ 1 ภาพรวม
 >บทที่ 2 คำนาม
 >บทที่ 3 คำกริยา
 >บทที่ 4 คำคุณศัพท์
 >บทที่ 5 คำขยายคำหลัก
 >บทที่ 6 คำวิเศษณ์
 >บทที่ 7 คำเชื่อม
 >บทที่ 8 คำอุทาน
 >บทที่ 9 คำกริยานุเคราะห์
 >บทที่ 10 คำช่วย
 >บทที่ 11 คำสุภาพ
 >บทที่ 12 คำเลียนเสียง
 >บทที่ 13 คำเลียนอาการ
 >บทที่ 14 สำนวนแสดงอารมณ์


ภาคผนวก
 >บทที่ 15 คำช่วย て
 
บทที่ 4 คำคุณศัพท์ อ่าน 266,265 ครั้ง
คำคุณศัพท์ และคำกริยาคุณศัพท์

คำคุณศัพท์ (形容詞 : keiyoushi) และคำกริยาคุณศัพท์ (形容動詞 : keiyoudoushi) เป็นคำอิสระที่สามารถผันได้ ใช้เป็นภาคแสดงเพื่ออธิบายลักษณะหรือสภาพต่างๆ ของประธานหรือคำนาม

คำคุณศัพท์จะลงท้ายด้วย い เช่น
美しい : utsukushii : สวย
高い : takai : สูง
寒い : samui : หนาว
ส่วนคำกริยาคุณศัพท์จะลงท้ายด้วย な เช่น
きれいな : kirei na : สวย
静かな : shizuka na : เงียบ
清潔な : seiketsu na : สะอาด
ในเว็บไซต์นี้จะเรียกคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย い ว่า "คำคุณศัพท์กลุ่มที่ 1" และเรียกคำกริยาคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย な ว่า "คำคุณศัพท์กลุ่มที่ 2"


การผันคำคุณศัพท์

คำคุณศัพท์สามารถผันในรูปฟอร์มต่างๆได้ดังนี้
กลุ่มความหมายคำคุณศัพท์ต้นศัพท์ฟอร์มในการผัน
mizenrenyoushuushirentaikateimeirei
คำคุณศัพท์
กลุ่มที่ 1
สวย美しい美しかろかっ
けれx
สูง高い
คำคุณศัพท์
กลุ่มที่ 2
สวยきれいなきれいだろうだっ

ならx
เงียบ静かな静か
คำคุณศัพท์สามารถผันได้เพียงตามตารางเท่านั้น ไม่สามารถผันในรูปคำสั่งได้

การแปลงเสียงของคำคุณศัพท์

ในการใช้คำคุณศัพท์กลุ่มที่ 1 ในประโยคยกย่องหรือถ่อมตน ซึ่งต่อท้ายด้วย 存じます (zonjimasu) หรือ ございます (gozaimasu) คำคุณศัพท์ซึ่งลงท้ายด้วยเสียง い จะถูกแปลงเป็นเสียง う เช่น
ありがたい (arigatai) + ございます (gozaimasu)
    ⇒ ありがとうございます (arigatou gozaimasu) = ขอบคุณ

(samui) + ございます (gozaimasu)
    ⇒ 寒ございます (samuu gozaimasu) = หนาว

การใช้คำคุณศัพท์ในกรณีพิเศษ

 • คำคุณศัพท์สนับสนุน (補助形容詞 : hojo keiyoushi หรือ 形式形容詞 : keishiki keiyoushi)
  เป็นคำคุณศัพท์ที่สูญเสียความหมายเดิม โดยจะทำหน้าที่เสริมในประโยคเท่านั้น เช่น
  これは解答でない : kore wa kaitou de nai : นี่ไม่ใช่คำตอบ
      => ない เป็นคำคุณศัพท์สนับสนุน
  ここに解答はない : koko ni kaitou wa nai : ที่นี่ไม่มีคำตอบ
      => ない เป็นคำคุณศัพท์กลุ่มที่ 1
  ない (無い : nai) เป็นคำคุณศัพท์กลุ่มที่ 1 แปลว่า "ไม่มี"

 • ต้นศัพท์ (語幹 : gokan) ของคำคุณศัพท์กลุ่มที่ 1 สามารถนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆได้ เช่น
  • ใช้เป็นภาคแสดง
   うう、 : uu, samu : อูย หนาว
  • ต่อท้ายด้วย そうだ เพื่อสื่อว่า ดูท่าที....
    非常にそうだ : hijou ni samu souda : ดูท่าทีหนาวมาก
  • ใช้ซ้อนกัน 2 ครั้งเพื่อแปลงเป็นคำวิเศษณ์
    高々と掲げる : takadaka to ageru : ยกสูง

 • ต้นศัพท์ (gokan) ของคำคุณศัพท์กลุ่มที่ 2 ถือเป็นคำหลัก (taigen) ที่นำไปเป็นประธานของประโยคได้ เช่น
  清潔が一番大事です
  Seiketsu ga ichiban daiji desu
  ความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

 • คำคุณศัพท์กลุ่มที่ 2 สามารถใช้เป็นภาคแสดงด้วยการต่อท้ายด้วย そうだ หรือ です เช่น
  それはきれいです
  Sore wa kirei desu
  นั่นสวย

 • คำคุณศัพท์กลุ่มที่ 2 สามารถใช้เป็นภาคแสดงด้วยคำเดียวโดดๆได้ เช่น
  まあ、きれい
  Maa, kirei
  โอ้ สวยจัง

Total views : 2,527,671

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com