ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์


ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
 >บทที่ 1 ภาพรวม
 >บทที่ 2 คำนาม
 >บทที่ 3 คำกริยา
 >บทที่ 4 คำคุณศัพท์
 >บทที่ 5 คำขยายคำหลัก
 >บทที่ 6 คำวิเศษณ์
 >บทที่ 7 คำเชื่อม
 >บทที่ 8 คำอุทาน
 >บทที่ 9 คำกริยานุเคราะห์
 >บทที่ 10 คำช่วย
 >บทที่ 11 คำสุภาพ
 >บทที่ 12 คำเลียนเสียง
 >บทที่ 13 คำเลียนอาการ
 >บทที่ 14 สำนวนแสดงอารมณ์


ภาคผนวก
 >บทที่ 15 คำช่วย て
 
บทที่ 10 คำช่วย อ่าน 269,395 ครั้ง
คำช่วย (助詞 : joshi)

เป็นคำพ่วง (zokugo) ที่ไม่ผันรูป ใช้ตามหลังคำอิสระ (jiritsugo) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์กับคำนั้นกับคำอื่นในประโยค หรือเพื่อเติมความหมายให้กับคำอิสระ แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ 
 1. คำช่วยสถานะ (格助詞 : kakujoshi)
  เป็นคำที่ต่อท้ายคำหลัก (taigen) เพื่อแสดงว่าคำหลักนั้นมีสถานะเกี่ยวข้องกับคำอื่นในประโยคอย่างไร ประกอบด้วย 10 คำ คือ
  よりから

  หน้าที่ของคำช่วยสถานะ

  • เป็นคำช่วยขั้นพื้นฐานที่สุด สามารถใช้ในประโยคที่ภาคแสดงเป็นคำกริยา คำคุณศัพท์ หรือคำนาม ก็ได้

   • ชี้ประธาน

    本を読みます
    Watashi ga hon o yomimasu
    ฉันอ่านหนังสือ

    きれいです
    Sakura ga kirei desu
    ดอกซากุระสวย

   • ชี้กรรม ในกรณีที่ใช้กับคำกริยาหรือคำคุณศัพท์บางชนิด

    日本語わかりません
    Nihongo ga wakarimasen
    ไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่น

    りんご好きです
    Ringo ga suki desu
    ชอบแอปเปิ้ล

  • เป็นคำช่วยชี้ความสัมพันธ์ หรือเปลี่ยนสถานะกริยาวลีเป็นนามวลี หรือชี้ประธานในนามวลี

   • ชี้ความสัมพันธ์

    これは私本です
    Kore wa watashi no hon desu
    นี่คือหนังสือของฉัน

    日本語 先生は田中さんです
    Watashi no nihongo no sensei wa Tanaka san desu
    อาจารย์ภาษาญี่ปุ่นของฉันคือคุณทานากะ

    バンコク気温は三十五度です
    Bankoku no natsu no kion wa sanjuugo do desu
    อุณหภูมิในหน้าร้อนของกรุงเทพคือ 35 องศา

   • เปลี่ยนสถานะกริยาวลีเป็นนามวลี

    友達が来るを待っています
    Tomodachi ga kuru no o matte imasu
    กำลังรอเพื่อนมา

    私は本を読むが好きです
    Watashi wa hon o yomu no ga suki desu
    ฉันชอบอ่านหนังสือ

   • ชี้ประธานในนามวลี

    きみ探している物は財布ですか
    Kimi no sagashiteiru mono wa saifu desu ka
    สิ่งที่เธอกำลังหาคือกระเป๋าสตางค์หรือเปล่า

    咲く頃に、もう一度会いましょう
    Sakura no saku koro ni, mou ichido aimashou
    แล้วพบกันอีกครั้งหนึ่งช่วงที่ซากุระบาน

  • เป็นคำช่วยที่ใช้กับประโยคที่มีภาคแสดงเป็นคำกริยาเท่านั้น

   • ชี้สิ่งที่กล่าวถึง ซึ่งจะเป็นการกระทำโดยตรงหรือเป็นนามธรรมก็ได้

    読む
    Hon o yomu
    อ่านหนังสือ

    愛する
    Hito o ai suru
    รักเพื่อนมนุษย์

    うそ言う
    Uso o iu
    พูดโกหก

    かぜ引く
    Kaze o hiku
    เป็นหวัด

   • ชี้สถานที่ซึ่งเกิดการเดินทาง (คำกริยาเป็นอกรรมกริยา)

    道路渡る
    Douro o wataru
    ข้ามถนน

    歩道歩く
    Hodou o aruku
    เดินบนทางเท้า

   • ชี้สถานที่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น (คำกริยาเป็นอกรรมกริยา)

    部屋出る
    Heya o deru
    ออกจากห้อง

    空港出発する
    Kuukou o shuppatsu suru
    ออกเดินทางจากสนามบิน

   • ชี้บุคคลหรือสิ่งที่ถูกกระทำ

    満足させる
    Kyaku o manzoku saseru
    ทำให้แขกพอใจ

    子供笑わせる
    Kodomo o warawaseru
    ทำให้เด็กหัวเราะ

  • เป็นคำช่วยที่มีลักษณะการใช้งานหลายรูปแบบ

   • ชี้สถานที่ปลายทาง มีความหมายคล้ายกันกับ へ

    帰る
    Ie ni kaeru
    กลับบ้าน

    部屋戻る
    Heya ni modoru
    กลับห้อง

   • ชี้สถานที่ซึ่งผลของการกระทำคงเหลืออยู่

    ホテル泊まる
    Hoteru ni tomaru
    นอนที่โรงแรม

    学校いる
    Gakkou ni iru
    อยู่ที่โรงเรียน

   • ชี้บุคคลหรือสิ่งที่เป็นเป้าหมาย

    他人頼る
    Tanin ni tayoru
    พึ่งคนอื่น

    詳しい
    Kuruma ni kuwashii
    เชี่ยวชาญเรื่องรถยนต์

   • ชี้ฝ่ายตรงข้ามที่เป็นคู่กรณี
    และหากมีคำช่วย を จะหมายถึงทิศทางด้วย

    友達会う
    Tomodachi ni au
    พบเพื่อน

    恋人手紙を書く
    Koibito ni tegami o kaku
    เขียนจดหมายถึงแฟน

   • ชี้ผู้ที่มีอุปการะ (ผู้ที่ทำให้)

    先生日本語を教わる
    Sensei ni nihongo o osowaru
    เรียนภาษาญี่ปุ่นจากอาจารย์

    友達プレゼントをもらった
    Tomodachi ni purezento o moratta
    ได้รับของขวัญจากเพื่อน

   • ชี้เวลาที่เกิดการกระทำ

    十一時寝る
    Juuichi ji ni neru
    นอนตอน 11 น.

    去年生まれた
    Kyonen ni umareta
    เกิดเมื่อปีที่แล้ว

   • ชี้สาเหตุ

    濡れる
    Ame ni nureru
    เปียกฝน

    驚く
    Oto ni odoroku
    ตกใจเสียง

   • ชี้สิ่งเปรียบเทียบ

    似ている
    Oya ni nite iru
    เหมือนกับพ่อแม่

    は難しい
    Watashi ni wa muzukashii
    ยากสำหรับฉัน

   • ชี้ผลที่เปลี่ยนแปลง

    円をバーツ替える
    En o baatsu ni kaeru
    แลกเงินเยนเป็นบาท

    普段着着替える
    Fudangi ni kigaeru
    เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดอยู่กับบ้าน

   • ชี้บุคคลที่ถูกใช้ให้ทำ

    子供勉強をさせる
    Kodomo ni benkyou o saseru
    ให้ลูกเรียนหนังสือ

    友達行かせる
    Tomodachi ni ikaseru
    ให้เพื่อนไป

   • ชี้บุคคลที่เป็นผู้กระทำ (คำกริยาผันอยู่ในรูปถูกกระทำ)

    先生しかられる
    Sensei ni shikarareru
    ถูกอาจารย์ดุ

    友達騙された
    Tomodachi ni damasareta
    ถูกเพื่อนหลอก

  • เป็นคำช่วยเพื่อใช้ชี้ทิศทาง โดยมีรูปแบบการใช้งานคล้ายกับ ในความหมายสถานที่ปลายทาง

   • ชี้ทิศทาง

    日本行きたい
    Nihon e ikitai
    อยากไปญี่ปุ่น

    どこか行こう
    Doko ka e ikou
    ไปที่ไหนซักแห่งกันเถอะ

  • เป็นคำช่วยที่มีลักษณะการใช้งานหลายรูปแบบดังนี้

   • ชี้สถานที่ซึ่งเกิดการกระทำ

    学校勉強する
    Gakkou de benkyou suru
    เรียนที่โรงเรียน

    食堂ご飯を食べる
    Shokudou de gohan o taberu
    ทานข้าวที่โรงอาหาร

   • ชี้เครื่องมือหรือวิธีการ

    スプーンご飯を食べる
    Supuun de gohan o taberu
    ทานข้าวด้วยช้อน

    日本語話しましょう
    Nihongo de hanashimashou
    พูดด้วยภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ

   • ชี้กรอบหรือจุดสิ้นสุดขอบเขต

    三十分食べます
    Sanjuppun de tabemasu
    ทานใน 30 นาที

    このドラマは今日終わります
    Kono dorama wa kyou de owarimasu
    ละครเรื่องนี้จบในวันนี้

   • ชี้หลักเกณฑ์

    三個百円
    Sanko de hyakuen
    สามชิ้นร้อยเยน

    日本円千円です
    Nihon-en de sen-en desu
    1,000 เยน ด้วยเงินเยน

   • ชี้สาเหตุหรือหลักฐาน

    かぜ学校に行かなかった
    Kaze de gakkou ni ikanakatta
    ไม่ไปโรงเรียนเพราะเป็นหวัด

    わかる
    Koe de wakaru
    ทราบจากเสียง

   • ชี้สภาพหรืออาการ

    はだし歩く
    Hadashi de aruku
    เดินเท้าเปล่า

    びっくりした顔話す
    Bikkuri shita kao de hanasu
    พูดด้วยหน้าตาตกใจ

   • ชี้ผู้กระทำ

    みんな行きましょう
    Minna de ikimashou
    ไปด้วยกันทุกคนเถอะ

    私たち作ります
    Watashitachi de tsukurimasu
    พวกเราจะเป็นคนทำ
   • ชี้วัตถุดิบ

    テーブルは木つくられた
    Teeburu wa ki de tsukurareta
    โต๊ะทำจากไม้

  • มีความหมายในเชิงคำว่า "กับ"

   • ชี้ความสัมพันธ์

    私は彼結婚する
    Watashi wa kare to kekkon suru
    ฉันจะแต่งงานกับเขา

    友達話す
    Tomodachi to hanasu
    พูดกับเพื่อน

   • ชี้บุคคลที่ร่วมทำด้วยกัน

    子供遊ぶ
    Kodomo to asobu
    เล่นกับลูก

    動物園に行く
    Kare to doubutsuen ni iku
    ไปสวนสัตว์กับเขา

  • から เป็นคำช่วยที่มีความหมายในเชิงคำว่า "จาก"

   • ชี้จุดเริ่มต้น

    私はタイから来ました
    Watashi wa tai kara kimashita
    ฉันมาจากประเทศไทย

    会社は九時から始まります
    Kaisha wa kuji kara hajimarimasu
    บริษัทเริ่มตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกา

    最初からやり直します
    Saisho kara yari naoshimasu
    เริ่มทำใหม่ตั้งแต่ต้น

    あなたから話してください
    Anata kara hanashite kudasai
    เชิญพูดเริ่มจากคุณ

   • ชี้ฝ่ายตรงข้าม

    先生から聞きました
    Sensei kara kikimashita
    ได้ยินจากอาจารย์

    友達から本を買いました
    Tomodachi kara hon o kaimasita
    ซื้อหนังสือจากเพื่อน

   • ชี้ผู้มีอุปการะ

    お父さんからもらいました
    otousan kara moraimasita
    ได้รับจากคุณพ่อ

    友達から借ります
    Tomodachi kara karimasu
    ยืมจากเพื่อน

   • ชี้วัตถุดิบ

    チーズは牛乳からつくられた
    Chiizu wa gyuunyuu kara tsukurareta
    เนยแข็งทำมาจากนม

    みかんからジュースをつくる
    mikan kara juusu o tsukuru
    ทำน้ำผลไม้จากส้ม

   • ชี้หลักฐาน เหตุผล

    指紋から犯人が逮捕された
    Shimon kara hannin ga taiho sareta
    คนร้ายถูกจับจากรอยนิ้วมือ

   • ชี้ผู้กระทำ

    から送ってきました
    Imouto kara okuttekimashita
    น้องสาวส่งมา

   • ชี้ผู้กระทำ ในกรณีที่คำกริยาผันอยู่ในรูปถูกกระทำ

    先生からほめられました
    Sensei kara homeraremashita
    ถูกชมจากกอาจารย์

    みんなから笑われました
    Minna kara warawaremashita
    ถูกหัวเราะจากทุกคน

  • まで เป็นคำช่วยที่ใช้ร่วมกับ から เพื่อชี้กรอบ ขอบเขต หรือจุดที่สิ้นสุด

   • ใช้ได้กับคำที่เกี่ยวกับสถานที่ เวลา หรือเรืองอื่นๆทั่วไป

    東京から大阪まで運転しました
    Toukyo kara oosaka made unten shimashita
    ขับรถตั้งแต่โตเกียวถึงโอซากา

    きのうから今朝まで雨が降りました
    Kinou kara kesa made ame ga furimashita
    ฝนตกตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้

    冬休みは来週までです
    Fuyu yasumi wa raishuu made desu
    วันหยุดฤดูหนาวถึงสัปดาห์หน้า

  • より เป็นคำช่วยชี้การเปรียบเทียบ หรือจุดเริ่มต้น

   • ชี้การเปรียบเทียบ

    カタカナはひらがなより難しいです
    Katakana wa hiragana yori muzukashii desu
    คาตาคานะยากกว่าฮิรางานะ

    より弟のほうが背が高いです
    Watashi yori otouto no hou ga se ga takai desu
    น้องชายสูงกว่าฉัน

   • ชี้จุดเริ่มต้น หรือที่มา

    これより始めます
    Kore yori hajimemasu
    จะเรื่ม ณ บัดนี้

    辞書より引用します
    Jisho yori in-you shimasu
    อ้างอิงจากพจนานุกรม

  • เป็นคำช่วยชี้สิ่งคู่ขนาน

   • ชี้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นคู่ขนาน

    私は本新聞を読む
    Watashi wa hon ya shinbun o yomu
    ฉันอ่านหนังสือและหนังสือพิมพ์


 2. คำช่วยเชื่อม (接続助詞 : setsuzoku joshi)
  ทำหน้าที่ต่อท้ายคำแสดง (yougen) และคำกริยานุเคราะห์ เพื่อมีความหมายเชื่อมต่อกับคำหรือวลีที่ตามมา เช่น
  てものでから
  けれどながらたり

  หน้าที่ของคำช่วยเชื่อม

  • แสดงความหมายสอดคล้องแบบสมมุติ
   練習すれ、うまくなります
   Renshuu sureba, umaku narimasu
   ถ้าฝึกซ้อม ก็จะเก่ง

  • แสดงความหมายขัดแย้งแบบสมมุติ
   練習して、うまくならないでしょう
   Renshuu shitemo, umaku naranai deshou
   ถึงฝึกซ้อม ก็คงไม่เก่ง

  • ので แสดงความหมายสอดคล้องอย่างยืนยัน
   練習したので、うまくなりました
   Renshuu shita node, umaku narimashita
   เนื่องจากฝึกซ้อม จึงเก่งขึ้น

  • แสดงความหมายขัดแย้งอย่างยืนยัน
   練習した、うまくなりませんでした
   Renshuu shita ga, umaku narimasen deshita
   ฝึกซ้อมแล้ว แต่ก็ไม่เก่งขึ้น

  • แสดงความหมายคู่ขนาน
   彼はサッカーもできる、テニスもできます
   Kare wa sakkaa mo dekiru shi, tenisu mo dekimasu
   เขาเล่นฟุตบอลก็ได้ และเล่นเทนนิสก็ได้


 3. คำช่วยเกี่ยวเนื่อง (係助詞 : kakari joshi)
  ใช้ต่อท้ายคำศัพท์ต่างๆ เพื่อเน้นย้ำความหมาย เช่น
  こそさえでもしか

  หน้าที่ของคำช่วยเกี่ยวเนื่อง

  • แสดงการจำแนกความแตกต่างกับสิ่งอื่น
   これ私の本です
   Kore wa watashi no hon desu
   นี่คือหนังสือของฉัน

  • แสดงความหมายเสริม คู่ขนาน หรือเน้นย้ำ
   タイ人です
   Watashi mo taijin desu
   ฉันก็เป็นคนไทย

   これしたい、あれしたい
   Kore mo shitai, are mo shitai
   นี่ก็อยากทำ โน่นก็อยากทำ

  • こそ แสดงการเน้นย้ำ
   今日こそ勉強します
   Kyou koso benkyou shimasu
   จะเรียนวันนี้ล่ะ

  • さえ แสดงการอุปมา การจำกัด หรือการเสริม
   彼でさえわからない
   Kare de sae wakaranai
   ขนาดเขา ยังไม่รู้

  • でも แสดงการอุปมา หรือยกตัวอย่าง
   映画館でも行きましょうか
   Eigakan demo ikimashou ka
   ไปโรงหนังกันดีไหม

  • しか แสดงการจำกัด
   英語しか話せません
   Eigo shika hanasemasen
   พูดได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น


 4. คำช่วยวิเศษณ์ (副助詞 : fukujoshi)
  ใช้ต่อท้ายคำนาม คำวิเศษณ์ หรือคำช่วยสถานะ เพื่อช่วยขยายความในลักษณะของคำวิเศษณ์ เช่น
  なりやらほどくらい
  だけまでばかりなど

  หน้าที่ของคำช่วยวิเศษณ์

  • なり แสดงการเลือก หรือยกตัวอย่าง
   本を読むなり音楽を聞くなりゆっくり休んでください
   Hon o yomu nari ongaku o kiku nari yukkuri yasunde kudasai
   พักผ่อนสบายๆ โดยจะอ่านหนังสือหรือจะฟังเพลงก็ได้

  • やら แสดงการไม่ยืนยัน หรือแสดงรายการ
   ペンやら鉛筆やらを買いました
   Pen yara enpitsu yara o kaimashita
   ซื้อปากกาบ้างดินสอบ้าง

  • ほど แสดงปริมาณหรือสัดส่วน
   八時間ほど寝ました
   Hachi jikan hodo nemashita
   นอนประมาณ 8 ชั่วโมง

  • くらい แสดงปริมาณหรือยกตัวอย่าง
   このくらいなら高くないです
   Kono kurai nara takakunai desu
   ถ้าขนาดนี้ ก็ไม่แพง

  • だけ แสดงปริมาณหรือความจำกัด
   だけが日本語を話せます
   Watashi dake ga nihongo o hanasemasu
   ฉันเท่านั้นพูดภาษาญี่ปุ่นได้

  • まで แสดงขอบเขต การจำกัด หรือการเสริม
   夏休みは今日までです
   Natsu yasumi wa kyou made desu
   วันหยุดฤดูร้อนถึงวันนี้เท่านั้น

  • ばかり แสดงปริมาณหรือการจำกัด
   五分ばかり待つと雨が止みました
   Gofun bakari matsu to ame ga yamimashita
   รอประมาณ 5 นาที ฝนก็หยุดตก

  • など แสดงปริมาณ หรือไม่ให้ความสำคัญ
   ピアノやバイオリンなどを習いたいです
   Piano ya Baiorin nado o naraitai desu
   อยากเรียนเปียนโนหรือไวโอลินเป็นต้น

   などと話しても、意味がありません
   Kare nado to hanashite mo, imi ga arimasen
   ถึงจะพูดกับเขา ก็ไม่มีประโยชน์อะไร


 5. คำช่วยจบ (終助詞 : shuujoshi)
  ทำหน้าที่จบท้ายประโยคหรือวลี เพื่อแสดงอารมณ์หรือความตั้งใจ เช่น
  ともね(ねえ)

  หน้าที่ของคำช่วยจบ

  • แสดงความหมายสั่งห้าม หรือแสดงอารมณ์
   勝手に食べる
   Katte ni taberu na
   อย่าทานโดยพลการ

   アイスクリームを食べたい
   Aisukuriimu o tabetai na
   อยากทานไอศครีมจัง

  • แสดงคำถาม ความสงสัย หรืออารมณ์
   これは何です
   Kore wa nan desu ka
   นี่คืออะไร

   誰がこんな質問を答える
   Dare ga konna shitsumon o kotaeru ka
   ใครจะไปตอบคำถามแบบนี้

  • แสดงคำถาม หรือการยืนยัน
   この漢字は何と読む
   Kono kanji wa nan to yomu no
   คันจิตัวนี้อ่านว่าอะไรหรือ

   それは「ニホン」と読む
   Sore wa "Nihon" to yomu no
   นั่นอ่านว่า "นิฮง"

  • แสดงความมุ่งมั่น หรือชักชวน
   来週遊園地に行こう
   Raishuu yuuenchi ni ikou yo
   สัปดาห์หน้าไปสวนสนุกกันเถอะ

   来週遊園地に行く
   Raishuu yuuenchi ni iku yo
   สัปดาห์หน้าจะไปสวนสนุกกันนะ

  • แสดงความหมายมุ่งมั่น
   絶対に合格する
   Zettai ni goukaku suru zo
   จะต้องสอบผ่านให้ได้

  • とも แสดงความหมายมั่นใจ
   今度は成功するとも
   Kondo wa seikou suru tomo
   ครั้งหน้าต้องสำเร็จแน่

  • หรือ ねえ แสดงความหมายตอกย้ำ หรือแสดงอารมณ์
   来週遊園地に行くよ
   Raishuu yuuenchi ni iku yo ne
   สัปดาห์หน้าจะไปสวนสนุกกันแน่ๆนะ

   早く遊園地に行きたいねえ
   Hayaku yuuenchi ni ikitai nee
   อยากไปสวนสนุกกันเร็วๆจังเลยนะ

  • แสดงอารมณ์ หรือความมุ่งมั่น
   彼と別れてよかった
   Kare to wakarete yokatta wa
   เลิกคบกับเขาแล้วดีจริงๆ

  • แสดงการยืนยัน
   この漢字はこうして書くの
   Kono kanji wa kou shite kaku no sa
   คันจิตัวนี้้เขียนแบบนี้นะ

Total views : 2,527,657

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com