ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำกริยา
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
割り出す わりだすหารออกมา,สรุปจากหลักฐาน
割り付ける わりつけるแบ่งสัดส่วน,วางรูปแบบจัดหน้า(ของสิ่งพิมพ์)
割り引く わりびくลด(ราคา),หาร
割引く わりびくลด(ราคา),หาร
割り振る わりふるแบ่งสัดส่วน,จัดสรรปันส่วน
割る わるหาร,ทำแตก,ผ่า,แบ่ง,ทำให้แตกแยก,ลดลงต่ำกว่า,ผสมน้ำให้เจือจาง
悪口を言う わるぐちをいうนินทา
悪さをする わるさをするซน
悪びれる わるびれるสะทกสะท้าน,หวาดหวั่น
割れる われるแตก,ร้าว,ปริ,แยก,เปิดเผยออกมา,หารได้โดยไม่เหลือเศษ

พบ 4,560 คำ  

page : 1  ...  91  92 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้