ดิกชันนารีไทยญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่นกับ J-Campus


ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย

พบ 1864 คำ

必ずしもかならずしも

kanarazushimo

ไม่จำเป็นว่า, ไม่แน่เสมอไปว่า (ใช้ในรูปปฏิเสธ)

かなりかなり

kanari

มากทีเดียว, ค่อนข้าง

可也かなり

kanari

มากทีเดียว, ค่อนข้าง

可成かなり

kanari

มากทีเดียว, ค่อนข้าง

予てかねて

kanete

ล่วงหน้า

上期かみき

kamiki

ครึ่งแรกของปีงบประมาณ

火曜かよう

kayou

วันอังคาร

火曜日かようび

kayoubi

วันอังคาร

からからからから

karakara

แห้งผาก, จนกรอบ, (กระเป๋า)แห้ง

からからとからからと

karakarato

(หัวเราะ)ฮ่าฮ่าดังลั่น, (เสียงกระแทกดัง)โกกเกก

 1 <>187

pageviews 19,703,055