ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำคุณศัพท์ -i
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
甘ったるい あまったるいหวานจัด,ทำให้เคลิ้ม,ออดอ้อน,หย่อนยาน,ไม่เฉียบคม
甘っちょろい あまっちょろい(คิด)ตื้นๆ
危うい あやういอันตราย
妖しい あやしいแปลกประหลาด,น่าพิศวง
怪しい あやしいประหลาด,ผิดปกติ,น่าสงสัย,มีพิรุธ
荒々しい あらあらしいหนักหน่วง,รุนแรง,ดุดัน
粗い あらいคร่าวๆ,หยาบๆ,โดยสังเขป,ขรุขระ
荒い あらいหยาบ,หยาบคาย,รุนแรง,โหด,หนักมือ
粗っぽい あらっぽいลวกๆ,หยาบๆ,ไม่ปราณีต
荒っぽい あらっぽいหยาบคาย,รุนแรง,ลวกๆ,ไม่ปราณีต
あられもない あられもないเป็นไปไม่ได้,ไม่เหมาะสม,ไม่มีมารยาท,ไม่มีความเป็นกุลสตรี
有り難い ありがたいรู้สึกขอบคุณ,อยากขอบคุณ,ยินดี,น่าสักการะ
有難い ありがたいรู้สึกขอบคุณ,อยากขอบคุณ,ยินดี,น่าสักการะ
淡い あわいจาง,อ่อน,เบาบาง,เลือนลาง,ริบหรี่
慌ただしい あわただしいยุ่ง,รีบเร่ง,วุ่น,เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
哀れっぽい あわれっぽいน่าเวทนา
善い いいดี,สวย,งาม,ดีเลิศ,ดีงาม
好い いいดี,สวย,งาม,ดีเลิศ,ดีงาม
良い いいดี,สวย,งาม,ดีเลิศ,ดีงาม
言い難い いいがたいอธิบายไม่ถูก,พูดยาก
言難い いいがたいอธิบายไม่ถูก,พูดยาก
言い難い いいにくいลำบากใจที่จะพูด,ออกเสียงลำบาก
如何わしい いかがわしいน่าสงสัย,น่าระแวง,ลามก,อนาจาร
厳つい いかついบึ้งตึง,เคร่งขรึม,เข้มงวด
厳めしい いかめしいสง่าน่าเกรงขาม,เข้มงวด,รุนแรง
いがらっぽい いがらっぽいระคายคอ,แสบคอ
息苦しい いきぐるしいหายใจไม่ออก,แน่นหน้าอก
寝汚い いぎたないนอนไม่ยอมตื่น,ท่านอนไม่น่าดู
意義深い いぎぶかいมีคุณค่า,สำคัญ
いけ図図しい いけずうずうしいหน้าด้านจนน่าโมโห
潔い いさぎよいบริสุทธิ์ผุดผ่อง,ไร้มลทิน,เด็ดเดี่ยว,ไม่พิรี้พิไร
勇ましい いさましいกล้าหาญ
意地汚い いじきたないโลภ,ละโมบ,ตระกละ
いじましい いじましいใจแคบ,จู้จี้จุกจิก,หยุมหยิม
いじらしい いじらしいน่าสงสาร,น่าเวทนา
意地悪い いじわるいจงใจแกล้ง,จงใจทำให้ลำบาก
忙しい いそがしいยุ่ง,รีบเร่ง,อยู่ไม่เป็นสุข
甚い いたいมากมาย,มหาศาล,สง่างาม
痛い いたいเจ็บ,ปวด
幼気ない いたいけないไร้เดียงสา,น่ารัก
痛々しい いたいたしいน่าเจ็บปวด,ทนดูไม่ได้ด้วยความสงสาร
傷ましい いたましいน่าเจ็บปวด,น่าสงสารจนทนดูไม่ได้
痛ましい いたましいน่าเจ็บปวด,น่าสงสารจนทนดูไม่ได้
労わしい いたわしいรู้สึกสงสาร,เห็นอกเห็นใจ,น่าสงสาร
著しい いちじるしいโดดเด่น,อย่างเห็นได้ชัด,น่าสะดุดตา,ชัดเจน
愛おしい いとおしいอันเป็นที่รัก,ที่คิดถึงมาก,น่ารัก,น่าสงสาร
幼い いとけないไร้เดียงสา,เยาว์วัย,น่ารัก
稚い いとけないไร้เดียงสา,เยาว์วัย,น่ารัก
愛しい いとしいน่ารัก,คิดถึงด้วยความรัก,ซึ่งเป็นที่รัก,น่าสงสาร
厭わしい いとわしいเกลียด,ไม่สบอารณ์,น่ารำคาญ

พบ 888 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   18

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้