ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำคุณศัพท์ -i
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
止ん事無い やんごとないมียศศักดิ์,มีศักดิ์ศรี
故無い ゆえないไม่มีเหตุผล,ไม่มีสาเหต
床しい ゆかしいสง่างาม,มีกริยามารยาทดึงดูดใจ,หวนระลึกถึงอดีต
由々しい ゆゆしいปล่อยไว้ไม่ได้,น่ากลัว,ร้ายแรง
緩い ゆるいหลวม,หย่อนยาน,ไม่เข้มงวด,นุ่ม,ไม่ชัน,ไม่โค้งหักมุมมาก,ไม่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
揺るぎ無い ゆるぎないมั่นคง,ไม่สั่นคลอน
善い よいดี,สวย,งดงาม,เยี่ยม,เป็นเลิศ,ฐานะดี,ศักดิ์ศรีสูง,ถูกต้อง,ชอบธรรม,เหมาะสม
良い よいดี,สวย,งดงาม,เยี่ยม,เป็นเลิศ,ฐานะดี,ศักดิ์ศรีสูง,ถูกต้อง,ชอบธรรม,เหมาะสม
用心深い ようじんぶかいรอบคอบมาก,ระมัดระวังเต็มที่
余儀無い よぎないหลีกเลี่ยงไม่ได้,ไม่มีทางอื่น
欲深い よくぶかいโลภ,ละโมบ
余所余所しい よそよそしいห่างเหิน,เย็นชา,เหมือนเป็นคนไม่รู้จัก
読み難い よみにくいอ่านยาก
喜ばしい よろこばしいน่าดีใจ
悦ばしい よろこばしいน่าดีใจ
宜しい よろしいดี(ใช้เป็นคำสุภาพของ よい),เด่น,เยี่ยมยอด,แข็งแรง,สูงศักดิ์,ร่ำรวย,มีประโยชน์,มีค่า,เหมาะสม,พึงพอใจ,ถูกต้อง,ใจดี,สนิทสนม,น่ายินดี,ยอมรับได้,ไม่มีปัญหา,ไม่จำเป็น,ไม่มีประโยชน์
弱い よわいอ่อนแอ
拠ん所無い よんどころないไม่มีทางเลือกอื่น,หลีกเลี่ยงไม่ได้
拠所ない よんどころないไม่มีทางเลือกอื่น,หลีกเลี่ยงไม่ได้
凛々しい りりしいองอาจผึ่งผาย
凛凛しい りりしいองอาจผึ่งผาย
礼儀正しい れいぎただしいสุภาพ
麗々しい れいれいしいเตะตา,โก้หรู
麗麗しい れいれいしいเตะตา,โก้หรู
ろれつが回らない ろれつがまわらないพูดจาอ้อ ๆ แอ้ ๆ (เพราะเมา)
呂律が回らない ろれつがまわらないพูดจาอ้อ ๆ แอ้ ๆ (เพราะเมา)
若い わかいหนุ่มสาว,เยาว์วัย,อายุน้อย
若々しい わかわかしいดูหนุ่มดูสาว,ดูอ่อนเยาว์,ดูอ่อนวัยสดใส
訳ない わけないง่าย ๆ
訳無い わけないง่าย ๆ
態とらしい わざとらしいอย่างไม่ธรรมชาติ,ดูจงใจ,เสแสร้ง
忘れ難い わすれがたいยากที่จะลืม,ไม่อาจจะลืมได้
忘れっぽい わすれっぽいขี้ลืม
煩わしい わずらわしい(เรื่องที่)ชวนให้กลุ้มใจหรือรำคาญใจ,ยุ่งยากน่ารำคาญ
侘しい わびしいอ้างว้างเดียวดาย,หงอยเหงา,ซอมซ่อ,แร้นแค้น
侘び住まい わびずまいการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย,ความเป็นอยู่แร้นแค้น
悪い わるいชั่ว,เลว,ไม่ดี,ผิด,ไม่ถูกต้อง
悪賢い わるがしこいเจ้าเล่ห์,เหลี่ยมจัด,ฉลาดในทางทุจริต

พบ 888 คำ  

page : 1  ...  11  12  13  14  15  16  17  18 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้