ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำคุณศัพท์ -i
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
酸っぱい すっぱいเปรี้ยว
すばしこい すばしこいปราดเปรียว,แคล่วคล่อง,ว่องไว
すばしっこい すばしっこいปราดเปรียว,แคล่วคล่อง,ว่องไว
素早い すばやいรวดเร็ว,ว่องไว,เฉียบไว
素晴らしい すばらしいยอดเยี่ยม,วิเศษ
済まない すまないรู้สึกเสียใจ,ขอโทษ
鋭い するどいแหลม,คม,ทิ่มแทงอย่างแหลมคม,ว่องไว,ฉลาด,หลักแหลม
図々しい ずうずうしいหน้าด้าน,ไม่มียางอาย
図太い ずぶといชาด้าน,เฉยชา
ずるい ずるいขี้โกง,ขี้ฉ้อ,เหลี่ยมจัด,ตลบตะแลง
ずる賢い ずるがしこいฉลาดแกมโกง
せこい せこいเลว,น่าเกลียด,ไม่เก่ง,ไร้สาระ,น้อย,ขี้เหนียว,เอารัดเอาเปรียบ,จุกจิก,หยุมหยิม
せせこましい せせこましいอึดอัด,จุกจิกจู้จี้,หยุมหยิม
世知辛い せちがらいการดำรงชีพได้ยาก,คิดเล็กคิดน้อย
切ない せつないทำใจไม่ได้,ทรมานใจ,ทุกข์ทรมาน,ขมขื่น,เจ็บใจ,เศร้าใจ
狭い せまいแคบ,คับแคบ
狭苦しい せまくるしいคับแคบ,อึดอัด
忙しい せわしいยุ่ง,ยุ่งเหยิง,ไม่สงบ,อยู่ไม่สุข,น่ารำคาญ
忙しない せわしないยุ่ง,ยุ่งเหยิง,ไม่สงบ,อยู่ไม่สุข,น่ารำคาญ
詮無い せんないช่วยไม่ได้,ไม่มีหนทาง,ไม่มีประโยชน์
是非無い ぜひないช่วยไม่ได้,ไม่มีหนทาง,ไม่ดีไม่ชั่ว
相違ない そういないไม่ผิดพลาด,คงเป็นเช่นนั้น,ไม่มีปัญหา,ปลอดภัย
騒々しい そうぞうしいหนวกหู,อึกทึกครึกโครม,เอะอะ,วุ่นวาย,ไม่สงบ,เป็นกังวล
底堅い そこがたいราคาหุ้นที่คล้ายจะลงแต่ไม่ลง,ฐานแข็งแกร่ง
底気味悪い そこきみわるいน่ากลัว,น่าขยะแขยง,ไม่สบายใจ
そそかしい そそかしいรีบร้อน,ใจร้อน,สะเพร่า
そそっかしい そそっかしいรีบร้อน,ใจร้อน,สะเพร่า
素っ気無い そっけないไม่มีน้ำใจ,ไม่มีความเอื้อเฟื้อ,อย่างเย็นชา
空恐ろしい そらおそろしいหวาดกลัวโดยไม่รู้สาเหตุ
空々しい そらぞらしいไม่มีมูลความจริง,เห็นชัดว่าเป็นเรื่องโกหก
空恥ずかしい そらはずかしいอับอาย,งุ่มง่าม,เก้งก้าง
算盤高い そろばんだかいคิดเล็กคิดน้อยเรื่องเงินๆทองๆ
造作無い ぞうさないง่าย,ไม่ยุ่งยาก
俗っぽい ぞくっぽいหยาบคาย
堪え難い たえがたいทนไม่ได้
絶え間ない たえまないไม่ขาดตอน,ไม่หยุด
高い たかいสูง,โด่ง,(เสียง)ดัง,แพง,มาก,ยอดเยี่ยม
逞しい たくましいบึกบึน,กำยำ,แข็งแรง,จิตใจแข็งแกร่ง,เข้มแข็ง,กระชุ่มกระชวย,มากมาย
類い無い たぐいないไม่มีสิ่งเปรียบเทียบได้
猛々しい たけだけしいเข้มแข็ง,น่ากลัว,หน้าด้าน
正しい ただしいตรง,ไม่ยุ่งเหยิง,ถูกต้อง,ถูกต้อง,เป็นไปตามข้อกำหนด
尊い たっといสูงส่ง,สูงศักดิ์,ล้ำค่า
貴い たっといสูงส่ง,สูงศักดิ์,ล้ำค่า
たどたどしい たどたどしいเตาะแตะ,อ่อนหัด,อืดอาด,มัวๆ
楽しい たのしいสนุกสนาน,สนุก,มีความสุข
頼み少ない たのみすくないพึ่งพิงไม่ค่อยได้,ไร้ที่พึ่ง,หมดหวัง
頼もしい たのもしいพึ่งพาได้,ฝากความหวังได้,มีอนาคตไกล,ร่ำรวย
容易い たやすいง่าย,ง่ายดาย
頼り無い たよりないพึ่งพาไม่ได้,ฝากความหวังไม่ได้,ไร้ที่พึ่ง,กังวล
足りない たりないไม่ฉลาด,ทึ่ม

พบ 888 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   18

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้