ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


เครื่องอุปโภค : เครื่องไฟฟ้า
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
電気鉋 でんきかんなเครื่องไสไม้ไฟฟ้า,กบไฟฟ้า
電気釜 でんきがまหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
電気計算機 でんきけいさんきเครื่องคิดเลขไฟฟ้า
電気スタンド でんきすたんどโคมไฟตั้งโต๊ะ
電気ストーブ でんきすとーぶเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
電気掃除機 でんきそうじきเครื่องดูดฝุ่น
電気ドリル でんきどりるสว่านไฟฟ้า
電算 でんさんเครื่องคิดเลขไฟฟ้า
電算機 でんさんきเครื่องคิดเลขไฟฟ้า
電子レンジ でんしれんじเตาอบไมโครเวฟ
電卓 でんたくเครื่องคิดเลข
電池 でんちถ่านไฟฉาย,แบตเตอรี่
電灯 でんとうโคมไฟ,หลอดไฟ
電動カッター でんどうかったーเครื่องตัดไฟฟ้า
電動機 でんどうきมอเตอร์ไฟฟ้า
電動工具 でんどうこうぐเครื่องมือไฟฟ้า
電動ドライバー でんどうどらいばーไขควงไฟฟ้า
電熱器 でんねつきเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า,เตาไฟฟ้า
電話 でんわโทรศัพท์
謄写器 とうしゃきเครื่องก๊อปปี้,เครื่องคัดลอก
トースター とーすたーเครื่องปิ้งขนมปัง
ドライヤー どらいやーเครื่องเป่าแห้ง
ノートパソコン のーとぱそこんคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ノートブック のーとぶっくคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
発電機 はつでんきเครื่องทำไฟ,เครื่องปั่นไฟฟ้า
パソコン ぱそこんคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล,เครื่องพีซี
ヒーター ひーたーเครื่องทำความร้อน,ฮีตเตอร์
ビデオデッキ びでおでっきเครื่องเล่นวีดีโอ
ファン ふぁんพัดลม,คนที่คลั่งไคล้
複写機 ふくしゃきเครื่องถ่ายเอกสาร
フリーザー ふりーざーตู้แช่แข็ง,เครื่องทำน้ำแข็ง
ヘアドライヤー へあどらいやーเครื่องเป่าผม
マッキントッシュ まっきんとっしゅคอมพิวเตอร์แมคอินทอช
ミキサー みきさーเครื่องปั่นผักผลไม้,เครื่องผสมคอนกรีต,ผู้ควบคุมเสียง(ในการแพร่ภาพกระจายเสียง)
予熱式ヒーター よねつしきひーたーเครื่องทำความร้อนแบบอุ่นไว้ก่อนล่วงหน้า
ラジオ らじおวิทยุ
ラジオカセット らじおかせっとวิทยุเทป
ラジカセ らじかせวิทยุเทป
ランプ らんぷตะเกียง,โคมไฟ
冷却器 れいきゃくきตู้แช่เย็น
冷蔵庫 れいぞうこตู้เย็น
冷暖房 れいだんぼうเครื่องปรับอากาศ (ให้ร้อนหรือเย็น)
冷凍器 れいとうきตู้แช่แข็ง
冷凍庫 れいとうこตู้แช่แข็ง
冷房 れいぼうการทำความเย็น,เครื่องปรับอากาศ
レコードプレイヤー れこーどぷれいやーเครื่องเล่นจานเสียง

พบ 96 คำ  

page :  1  2 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้