ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : ธรรมชาติ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
雷鳴 らいめいฟ้าร้อง,เสียงฟ้าร้อง
落雷 らくらいฟ้าผ่า
りくบก,พื้นแผ่นดิน
離島 りとうเกาะที่อยู่โดดเดี่ยวห่างไกล,การออกจากเกาะไปอยู่ที่อื่น
流砂 りゅうさทรายดูด
流氷 りゅうひょうน้ำแข็งบนผิวน้ำทะเลที่เริ่มละลายแตกเป็นแผ่นลอยอยุ่ในทะเลช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ
涼風 りょうふうลมเย็นสบาย
冷夏 れいかฤดูร้อนที่ร้อนน้อยกว่าปกติ
霊山 れいざんภูเขาศักดิ์สิทธิ์
霊峰 れいほうภูเขาศักดิ์สิทธิ์,ภูเขาที่เป็นที่เคารพบูชา
烈震 れっしんแผ่นดินไหวรุนแรง (ระดับ 6)
列島 れっとうหมู่เกาะที่เรียงรายเป็นแถวยาว
湧き水 わきみずน้ำที่ปุดขึ้นจากตาน้ำ
惑星 わくせいดาวเคราะห์,คนที่ยังไม่ทราบความสามารถแต่น่าจะมีอนาคต,ม้ามืด
わんอ่าว
湾岸 わんがんชายฝั่งบริเวณอ่าว
湾月 わんげつพระจันทร์เสี้ยวเป็นทรงคันศร,การจัดทัพเป็นรูปคันศรคว่ำหรือหงาย
湾入 わんにゅうทะเลที่เว้าเข้ามาในแผ่นดินเป็นอ่าวรูปคันศร

พบ 618 คำ  

page : 1  ...  11  12  13 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้