ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


JLPT : คำศัพท์ N4
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
利用 りようการใช้ให้เป็นประโยชน์,การใช้ประโยชน์,การใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
留守 るすการไม่อยู่บ้าน,การเผ้าบ้านขณะที่เจ้าของบ้านไม่อยู่,คนเฝ้าบ้าน
冷房 れいぼうการทำความเย็น,เครื่องปรับอากาศ
歴史 れきしประวัติศาสตร์
レジ れじเครื่องบันทึกเงินสด,ที่จ่ายเงินในร้านค้าหรือร้านอาหาร,พนักงานประจำเครื่องเก็บเงิน
レポート れぽーとการรายงาน,หนังสือรายงาน
連絡 れんらくการติดต่อ,การเชื่อมต่อ,การติดต่อสื่อสาร
沸かす わかすต้มให้ร้อน,ต้มให้เดือด,ทำให้หลงใหล,ทำให้คลั่งไคล้
分れる わかれるแยกให้เป็นหลายชิ้น,แยกออกจากกัน,แบ่งเป็นส่วนๆ,เกิดข้อแตกต่าง
沸く わく(น้ำ)เดือด,(อารมณ์)พลุ่งพล่าน
わけหลักการ,เหตุผล,เนื้อหา,ความหมาย,เรื่องราว,ความเป็นมาเป็นไป
忘れ物 わすれものการลืมของ,ของที่ลืมไว้
笑う わらうหัวเราะ,ยิ้ม
割合 わりあいสัดส่วน,อัตราส่วน,ค่อนข้างจะ
割れる われるแตก,ร้าว,ปริ,แยก,เปิดเผยออกมา,หารได้โดยไม่เหลือเศษ
ワープロ わーぷろเครื่องพิมพ์,เครื่องพิมพ์เอกสารชนิดที่มีจอภาพและระบบบันทึกหรือตัดต่อแก้ไขงานพิมพ์ได้

พบ 666 คำ  

page : 1  ...  11  12  13  14 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้