สาระน่ารู้
การทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ


สาระน่ารู้ และเรื่องดีๆ
>เสียงขุ่นนาสิก : か° き° く° け° こ° สุโก้ย หรือ สุโง่ย
>การบ้านกอด
>ซื้อ? ไม่ซื้อ?
>สัญญา 18 ข้อ ในการใช้ iPhone ระหว่างแม่กับลูกชาย
>25 เรื่องที่เสียใจในยามเสียชีวิต
>การใช้คำว่า ~ている และ ~てある
>ไม่เปิดพจนานุกรม ก็อ่านคันจิได้นะครับ
>มารยาทในการใช้บันไดเลื่อนของชาวญี่ปุ่นที่กำลังเปลี่ยนไป
>วิธีออกเสียง za, ji, zu, ze, zo
>ทำไมคำช่วย は จึงออกเสียงว่า wa
>เด็กหญิงซาดาโกะ กับนกกระเรียนพันตัว
>25 ข้อของหญิงขี้เหร่
>ทำไมคันจิของญี่ปุ่นจึงมีเสียง onyomi หลายเสียง
>55 เรื่องที่ชาวญี่ปุ่นอยากทำก่อนที่พ่อแม่จะเสียชีวิต
>サーカスの象 : ช้างละครสัตว์
>Yubi ori : การนับนิ้วของคนญี่ปุ่น
>วันที่ 6 เดือน 6 อายุ 6 ขวบ : วันแห่งการเรียนศิลปะวิชาการ
>Amida kuji การจับฉลากในสไตล์ของชาวญี่ปุ่น
>เหตุผล 7 ข้อ ที่ชาวต่างชาติคิดว่าภาษาญี่ปุ่นยาก
>เหตุผล 5 ข้อ ที่ชาวต่างชาติคิดว่าภาษาญี่ปุ่นง่าย
>การจับปลาด้วยนกกาน้ำ (鵜飼い : ukai)
>การกล่าวขอโทษด้วยคำว่า sumimasen และ gomennasai
>ธงปลาคาร์ฟ (Koi Nobori) และประเพณีในวันของเด็กผู้ชาย
>กฎหมายเมาแล้วขับ : แค่นั่งไปด้วยก็ติดคุก 3 ปี
>O hanami : เทศกาลชมดอกซากุระ
>มารยาทในการรับประทานอาหารญี่ปุ่น
>ปลาดุกยักษ์กับแผ่นดินไหว : ความเชื่อหรือความจริง
>"ตำนานลับ" ของเป็ดแมนดาริน
>Dango san kyoudai เพลงเด็กอนุบาลที่ขายดีกว่า AKB48 ถึง 2 เท่า
>การให้ช็อกโกแลตในวันวาเลนไทน์ของญี่ปุ่น
>วิธีออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นให้ถูกต้อง [กระทู้แนะนำ]
>การทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
>กว่าจะมาเป็นเนื้อวัวที่แพงที่สุดในโลก
>"แมลง" กับความเชื่อของคนญี่ปุ่น
>ชาวญี่ปุ่นเขาทำอะไรในวันขึ้นปีใหม่
การทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
โดย อาจารย์เม้ง : อ่าน 43693 ครั้ง
ปัญหาในการทำงานกับคนญี่ปุ่น
 • การสื่อสาร
  • ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง
  • ชอบพูดญี่ปุ่นกันเอง
  • ขาดการสื่อสารที่ดีกับคนไทย การสื่อสารน้อยไป
  • การสื่อสารคลุมเครือ ไม่ชัดเจน
  • การสื่อสารคลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
 • การแบ่งแยก
  • ขาดการปฏิสัมพันธ์กับคนไทย
  • คบหากันเอง
  • ไม่แชร์ข้อมูล
  • ไม่รับฟังความคิดเห็น
  • เชื่อแต่คนที่พูดญี่ปุ่นได้
 • ขาดความยืดหยุ่น
  • ยึดติดกับวิธีการของตนเอง
  • เข้มงวดเกินไป
  • เคร่งครัดมากไป

“รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง”......ซุนวู

ในสงคราม เมื่อมีการรู้กำลังของกองทัพของเราเอง รู้ความสามารถของแม่ทัพ รู้ความสามารถของกองทหารของฝ่ายเรา โอกาสรบชนะจะมีครึ่งหนึ่ง

เมื่อใดก็ตามที่เราเรียนรู้กองกำลังของข้าศึก เรียนรู้ความสามารถของแม่ทัพข้าศึก และรู้ความสามารถของกองทหารของข้าศึก โอกาสรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งก็ไม่ไปไหนไกล

แต่เมื่อใดก็ตามที่ออกรบ แม่ทัพไม่รู้กำลังของตัวเอง ไม่รู้กำลังของกองทหารตัวเอง ไม่ว่าจะออกรบกี่ครั้งก็ต้องแพ้ย่อยยับกลับมาทุกครั้ง

ที่มาของอุปนิสัยของคนญี่ปุ่น

 • ภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ
  • ประเทศเกาะ ไม่มีชายแดนติดกับประเทศใดๆ
   • มนุษย์สัมพันธ์ไม่เก่ง กีดกันคนนอก รักพวกพ้อง คบแต่ในกลุ่ม
  • มี 4 ฤดู อากาศหนาวมาก
   • มีความอดทนสูง มุมานะ ใจเย็น มีวินัย
   • มีการวางแผน มีการเก็บออม มัธยัสถ์
  • มีประชากรมาก/พื้นที่น้อย
   • มีการแข่งขันสูง ต้องดิ้นรนเอาตัวรอด
   • ขาดแคลนทรัพยากร (เมื่อเทียบกับประชากร)
   • เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 • ประวัติศาสตร์/เชื้อชาติ
  • มีชนชาติเดียว คือ ชาวญี่ปุ่น
   • กีดกันคนนอก รักพวกพ้อง
  • ทำสงครามภายในประเทศมาก
   • มีความอดทน/มุมานะ
   • มีการวางแผน
   • มีวินัย
   • ทำงานเป็นทีม
   • มีจิตวิญญาณของความสำนึกหน้าที่รับผิดชอบต่อ "หน่วยที่สังกัด"
   • มีความรักหมู่คณะ พร้อมจะเสียสละเพื่อหมู่คณะ
 • ศาสนา/ปรัชญาความคิด และประเพณีวัฒนธรรม
  • รับวัฒนธรรมจีนมาก เช่น ศาสนาพุทธนิกายเซ็น ลัทธิเต๋า
   • เชื่อเรื่องความซื่อสัตย์ ความกตัญญู
   • มีความเรียบง่าย สันโดษ ไม่ฟุ้งเฟ้อ
  • ปัจจุบัน คนญี่ปุ่นใช้ศาสนาในการทำพิธีกรรม มากกว่าการศึกษา/ปฏิบัติตามคำสอน
   • ไม่ทำผิด เพราะ กลัวถูกประณามจากสังคม มากกว่ากลัวผิดบาปตามมุมมองความเชื่อทางศาสนา
 • การเลี้ยงดู/การศึกษา
  • ฝึกฝนการดูแลตนเองตั้งแต่เด็ก มีวินัย อดทน
  • สอนให้คิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผล มากกว่าท่องจำ
  • สอนให้รักการอ่าน
  • รักการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
  • สอนให้กล้าถาม

วัฒนธรรมคนญี่ปุ่นและคนไทย
ที่มา: Ruth Benedict

 • วัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเป็นแบบดอกเบญจมาศและซามูไร
  • ดอกเบญจมาศ
   • สุนทรียภาพ
   • เรียบร้อย เกรงใจคน
   • รักธรรมชาติ
   • ละเอียดอ่อน ละมุนละไม
   • เห็นอกเห็นใจคนอื่น
  • ซามูไร
   • เวลารบจะเหี้ยมโหด
   • เอาจริงเอาจัง
   • เด็ดเดี่ยว
   • เด็ดขาด
   • จงรักภักดีต่อนาย

 • วัฒนธรรมของคนไทย = วัฒนธรรมแบบกลางๆ
  • พอมีพอกิน
  • สบายๆ มีความสุขตามอัตภาพ
  • รักสงบ
  • เดินสายกลาง
  • ไม่กระตือรือร้น


ข้อแตกต่างของอุปนิสัยและวิธีการทำงาน

อุปนิสัย
คนญี่ปุ่นคนไทย
 • สนใจใฝ่รู้
 • เรียนรู้ด้วยตนเอง /รักการอ่าน
 • เรียนแบบคิดวิเคราะห์
 • ชอบจดบันทึก
 • มีการพัฒนาตลอดเวลา
 • มุ่งมั่น/เอาจริงเอาจังกับงาน
 • ชอบความสมบูรณ์แบบ
 • มีวินัย
 • ตรงต่อเวลา
 • บริหารเวลาได้ดี
 • จัดลำดับความสำคัญได้ดี
 • ทำงาน Multitask ได้
 • ใจเย็น ตัดสินใจช้า
 • ทำตามหมู่คณะ
 • ยึดระบบ ระเบียบหรือหลักการ
 • ขาดความยืดหยุ่น
 • ปรับตัวช้า
 • ประหยัด/มัธยัสถ์
 • เรียนรู้เท่าที่จำเป็น
 • ชอบถาม/ฟัง มากกว่าเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • เรียนแบบท่องจำ
 • ไม่ชอบจดบันทึก
 • ชอบใช้จำ (แต่จำไม่ได้หมด)
 • ไม่ค่อยสนใจพัฒนา
 • พอใจเท่าที่เป็นอยู่
 • รักสบาย รักสนุก
 • ทำงานตามหน้าที่
 • ทำพอให้งานเสร็จ
 • ไม่ค่อยมีวินัย
 • ไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์
 • ไม่รักษาเวลา
 • บริหารเวลาไม่เก่ง
 • ชอบตามคำสั่ง ทีละเรื่อง
 • ทำ Multitask ไม่ค่อยได้
 • ใจร้อน
 • มีความเป็นปัจเจกชนนิยมสูง (Individual)
 • ไม่ยึดติดกับกรอบ วิธีการ
 • มีความยืดหยุ่นสูง
 • ปรับตัวเก่งและเร็ว
 • ไม่ค่อยเก็บออม ใจป้ำ

วิธีคิด
คนญี่ปุ่นคนไทย
 • คิดวิเคราะห์
 • คิดแบบบูรณาการ
 • ใช้เหตุผลและข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
 • คิดอยู่ในกรอบ
 • ใช้ดุลพินิจ/ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล (ชอบจุดเทียน)
 • คิดสร้างสรรค์/คิดนอกกรอบ

วิธีการทำงาน
คนญี่ปุ่นคนไทย
 • มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์
 • วางแผนระยะยาว
 • ทำงานตามลำดับความสำคัญ
 • มีระบบการทำงาน
 • ชอบป้องกันปัญหา
 • ทำงานเป็นทีม
 • ทำงานแบบบูรณาการเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
 • คิดร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกัน
 • จงตีตะปูทุกตัวที่โผล่ขึ้นมา (ไม่ทำตัวเด่น จะเป็นภัย)
 • มองเรื่องเฉพาะหน้า
 • ไม่ชอบวางแผนระยะยาว
 • ทำงานตามสั่ง
 • ทำงานไม่เป็นระบบ
 • แก้ปัญหาเก่ง แต่คิดไม่ป้องกันก่อน
 • ทำงานเอกเทศ
 • มองเป้าหมายเฉพาะตน/กลุ่มของตน
 • ต่างคนต่างคิด

จริยธรรม/คุณธรรม
คนญี่ปุ่นคนไทย
 • กลัวกฎ กติกาสังคม มากกว่าเรื่องบาปบุญคุณโทษตามความเชื่อทางศาสนา
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ แต่ไม่เข้มงวด/เคร่งครัด
 • ลืมง่าย ให้อภัยง่ายมุมมองของคนต่างชาติในไทยที่มีต่อคนไทย
ที่มา: คุณเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย / Thaicoach.com

มุมมองของคนต่างชาติที่มีต่อคนไทย
 • ไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลง
 • ไม่พูดในสิ่งที่ควรพูด ในเวลาที่ควรพูด
 • Accountability / Commitment / Ownership ไม่ค่อยยอมตั้งเป้าหมายในขณะที่งานบางอย่างนั้นจะต้องทำให้ลุล่วงภายในกำหนดเวลา ไม่ยอมผูกพันและรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
 • คอยบอกแต่ข่าวดี ที่คิดว่าผู้บังคับบัญชาต้องการฟัง ไม่กล้าที่จะบอกว่า “มีปัญหาเกิดขึ้น”
 • ไม่เป็นไร Pro-active / Mai pen rai / Wait and see รอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้ไข แทนที่จะวางแผนป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิด
 • ขาดทักษะในการวิเคราะห์ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ไม่สุขุมรอบคอบและไม่มองการณ์ไกล
 • มีจุดอ่อนในเรื่องการตรงต่อเวลา และการบริหารเวลา
 • ไม่สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 • เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการทำงานเพียงเพื่อให้พอทำงานได้เท่านั้น ไม่พยายามทำให้ถึงที่สุด
 • ไม่ค่อยรู้สึกกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เรื่องราวความเคลื่อนไหวของโลกเท่าใดนัก แม้กระทั่งเรื่องราวและความเคลื่อนไหวของประเทศไทยก็ตาม หากคนไทยได้สัมผัสกับประเทศของตัวเองมากเพียงพอ จะช่วยให้แต่ละคนเข้าใจโครงสร้างและภาพรวมของประเทศได้ดีขึ้น
 • ควรจะมีความซื่อสัตย์และตรงไปตรงมามากกว่านี้
 • เป็นระบบพวกพ้องและอาวุโสนิยม
 • ควรเปลี่ยนทัศนคติจาก “บอกฉันมาว่าขั้นตอนเป็นอย่างไร แล้วฉันจะลงมือทำตามที่บอก” มาเป็น “ผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้ฉันทำคืออะไร และฉันมีทรัพยากรอะไรบ้างเพื่อช่วยให้ฉันทำงานนั้นลุล่วงได้ตามที่เราจะตกลงกัน”
 • ไม่แยกแยะเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวออกจากกัน สอดรู้สอดเห็น โดยเฉพาะในเรื่องส่วนตัว การพูดคุยกันเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานมากเกินไป บางครั้งทำให้บานปลาย และนำไปสู่ข่าวลือและการติฉินนินทากันภายในสำนักงาน
 • อื่น ๆ ได้แก่
  • ลาออกจากบริษัทโดยไม่แจ้งล่วงหน้า แต่คาดหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์เต็มที่
  • ไม่ยอมรับภารกิจและความรับผิดชอบที่มีมากขึ้นในช่วงวิกฤติ
  • ต้องการมากขึ้นแต่กลับไม่ค่อยสร้างคุณค่างานอะไรเพิ่มขึ้นเลย
  • องค์กรควรจะมุ่งเน้นการจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับงาน แทนที่จะสรรหาคนที่มีคุณสมบัติสูงล้นเกินลักษณะของงานที่รับผิดชอบ


การบริหารความขัดแย้งในที่ทำงาน
ที่มา: คุณสมิต สัชฌุกร

สาเหตุหลักของความขัดแย้ง
 • ขาดการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน (Lack of Communication)
 • การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน คลุมเครือ
 • ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
วิธีการแก้ไขความขัดแย้ง
วิธีหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนจากการทำลายที่เกิดจากความขัดแย้ง (Destructive Conflict) ให้กลายเป็นความขัดแย้งที่สร้างสรรค์ (Constructive Conflict) ก็คือ ต้องมองลงไปที่เนื้อหาของความขัดแย้ง แทนที่จะมองที่ตัวบุคคล วิธีการนี้เป็นการมุ่งที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าการตำหนิ (Blaming) คู่กรณี ซึ่งไม่สามารถสร้างผลดี อย่างไรเลย แต่กลับเป็นการก่อให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้น
วิธีการแก้ไขความขัดแย้งพื้นฐาน 5 วิธี
 • การหลีกเลี่ยง (Avoidance)
  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามที่จะนำข้อโต้แย้งเข้ามาหาตน หรือโดยวิธีการเปลี่ยนประเด็นการสนทนา (Changing Issues)
  • ข้อดี : ทำได้ง่าย
  • ข้อเสีย : ปัญหายังคงมีอยู่ ต้องหวาดผวา
 • การปรองดอง (Accommodation)
  ยอมเสียสละความต้องการของตนเอง เพื่อที่จะให้ฝ่ายตรงข้ามบรรลุความต้องการของตน
  • ข้อดี : ทำให้บรรเทาความขัดแย้งได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพราะคู่กรณีได้ประโยชน์
  • ข้อเสีย : ผู้ได้ประโยชน์ย่ามใจ ผู้เสียประโยชน์รอวันแก้แค้น
 • การประนีประนอม(Compromise)
  โดยวิธี “พบกันครึ่งทาง”ต่างฝ่ายต่างต้องยอมลดความต้องการของตนบางส่วน
  • ข้อดี : ต่างฝ่ายต่างได้เท่าที่ตกลงรอมชอมกัน
  • ข้อเสีย : ฝ่ายเสียเปรียบจะยังขุ่นเคืองใจ
 • การแข่งขัน (Competition)
  เป็นการใช้วิธีเอาแพ้เอาชนะ เพื่อให้ตนเองสามารถบรรลุความต้องการ (2 ฝ่าย มีความสัมพันธ์กันเพียงช่วงสั้น และไม่มีความจำเป็นต้องรักษาสัมพันธภาพระยะยาว)
  • ข้อดี : รู้ดีรู้ชั่ว รู้ผลแพ้ชนะชัดเจน
  • ข้อเสีย : ฝากรอยแค้นไว้รอวันชำระหนี้แค้น
 • การร่วมมือกัน (Collaboration)
  เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด หันหน้าเข้าหารือกันเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดโดยคู่กรณีที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ และยินยอมพร้อมใจ ยอมปฏิบัติตามผลของข้อยุตินั้น
  • ข้อดี : เป็นการยุติที่บรรลุข้อตกลงด้วยดี มีผลยาวนาน
  • ข้อเสีย : ทำยากที่จะทำให้พอใจและร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย
ทักษะที่จำเป็นในการแก้ไขความขัดแย้ง
 • ความสามารถในการพิจารณาลักษณะของข้อขัดแย้ง
 • ความสามารถในการจำแนกประเด็นของข้อขัดแย้ง
 • ความสามารถในการเริ่มต้นเจรจาแก้ไขข้อขัดแย้ง
 • ความสามารถในการฟัง
 • ความสามารถในการใช้เหตุผลและให้เหตุผล
การหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง (โดย Mark Sichel)
 • ZIP IT
 • SIT, WAIT, THINK AND ACT WHEN CORRECT
 • LISTEN, DON'T DISPUTE
 • DOCUMENT, DOCUMENT AND DOCUMENT AGAIN
 • GOOD FENCES MAKE FOR GOOD WORK RELATIONSHIPS
 • CORDIALITY AND FRIENDLINESS
 • THOU SHALT NOT OVERREACT. EVER
 • PLAY WELL WITH OTHERS
 • LET BREVITY AND PAUCITY BE YOUR MOTTO
 • WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET
  กฎสำคัญ คือ ผู้คนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่ไม่มีใครจะเปลี่ยนแปลงผู้อื่นได้ เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณสามารถ และยอมรับในสิ่งที่คุณไม่สามารถเปลี่ยน
 • STAY IN THE DRIVER'S SEAT
  ควบคุมสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาในการทำงาน และรับผิดชอบในการจัดการสิ่งเหล่านั้น


การทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ทำความเข้าใจอุปนิสัย ประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
 • ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดกับวิธีการทำงานที่เคยชิน
 • เรียนรู้ข้อดีของคนญี่ปุ่น แล้วนำมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาตนเอง
 • มองข้ามข้อไม่ดีของคนญี่ปุ่น
 • ยอมรับข้อไม่ดีของคนไทย แล้วปรับปรุงเพื่อการทำงานที่ดีขึ้น
 • ทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกันเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com