คำศัพท์ในบทเรียน

おばあちゃんคุณยาย (เรียกแบบสนิทสนม)
毎日ทุกวัน
ทางชัน
上るขึ้น
生きるมีชีวิต
人生ชีวิต
幸せสุข เป็นสุข
見るดู
もらうได้รับ
見てもらうให้ช่วยดู

ものสิ่งของ
ฉัน
結婚แต่งงาน
結婚式งานแต่งงาน
あなたคุณ
いつもทุกครั้ง ตลอดเวลา
居るอยู่
くれるให้
居てくれるอยู่ให้

หมายเหตุ : คำศัพท์บางคำข้างต้นอาจจะมีความหมายมากกว่านี้อีก แต่ในที่นี้จะแปลเฉพาะเท่าที่ตรงกับเนื้อหาในบทเรียนนี้เท่านั้น