ภาษาญี่ปุ่นไม่ยากอย่างที่คิด
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์

บทเรียนออนไลน์
   - บทที่ 1 มารู้จักตัวอักษรญี่ปุ่นกันก่อน
 - บทที่ 2 ฮิรางานะ (Hiragana)
 - บทที่ 3 คาตาคานะ (Katakana)
 - บทที่ 4 คันจิ (Kanji)
 - บทที่ 5 โรมาจิ (Roumaji)
 - บทที่ 6 การอ่านออกเสียงภาษาไทย
   - บทที่ 7 ประโยคบอกเล่า
 - บทที่ 8 ประโยคปฎิเสธ
 - บทที่ 9 ประโยคคำถาม
   - บทที่ 10 อันนี้ อันนั้น อันโน้น อันไหน
 - บทที่ 11 ที่นี่ ที่นั่น ที่โน่น ที่ไหน
 - บทที่ 12 ทางนี้ ทางนั้น ทางโน้น ทางไหน
 - บทที่ 13 ~นี้ ~นั้น ~โน้น ~ไหน
   - บทที่ 14 วัน เวลา
 - บทที่ 15 จำนวนและตัวเลข
   - บทที่ 16 คำกริยา
 - บทที่ 17 คำคุณศัพท์ กลุ่มที่ 1
 - บทที่ 18 คำคุณศัพท์ กลุ่มที่ 2
 - บทที่ 19 คำวิเศษณ์
   - บทที่ 20 คำนามที่ไม่ต้องมีคำช่วย
 - บทที่ 21 การใช้ は
 - บทที่ 22 การใช้ が
 - บทที่ 23 การใช้ の
 - บทที่ 24 การใช้ も
 - บทที่ 25 การใช้ と
 - บทที่ 26 การใช้ や
 - บทที่ 27 การใช้ を
 - บทที่ 28 การใช้ に
 - บทที่ 29 การใช้ へ
 - บทที่ 30 การใช้ で
 - บทที่ 31 การใช้ より
 - บทที่ 32 การใช้ から
 - บทที่ 33 การใช้ まで
 - บทที่ 34 การใช้ か
 - บทที่ 35 การใช้ だけ
 - บทที่ 36 การใช้ しか
 - บทที่ 37 การใช้ くらい、ほど、ばかり
 - บทที่ 38 การใช้ は (2)
 - บทที่ 39 การใช้คำช่วยต่อกัน 2 คำ
 - บทที่ 40 การใช้คำว่า ~は~が~
   - บทที่ 41 ปุจฉาสรรพนาม + か
 - บทที่ 42 ปุจฉาสรรพนาม + でも
 - บทที่ 43 ปุจฉาสรรพนาม + も
   - บทที่ 44 การผันคำกริยา
 - บทที่ 45 การผันคำคุณศัพท์
   - บทที่ 46 ประโยคอดีตกาล
 - บทที่ 47 ประโยคปัจจุบันกาล
 - บทที่ 48 ประโยคอนาคตกาล
   - บทที่ 49 ประโยคบอกเล่าแบบกันเอง
 - บทที่ 50 ประโยคปฏิเสธแบบกันเอง
 - บทที่ 51 ประโยคคำถามแบบกันเอง
 - บทที่ 52 ประโยคอดีตกาลแบบกันเอง
 - บทที่ 53 ประโยคปัจจุบันกาลแบบกันเอง
 - บทที่ 54 ประโยคอนาคตกาล
   - บทที่ 55 คำสั่ง
 - บทที่ 56 ให้ทำ ~させる
 - บทที่ 57 ถูกกระทำ ~される
 - บทที่ 58 เป็นไปได้ ~れる、~られる
   - บทที่ 59 การใช้ の
 - บทที่ 60 การใช้ こと
 - บทที่ 61 การผันคำคุณศัพท์เป็นคำนาม
 - บทที่ 62 กริยาวลี + คำนาม
 - บทที่ 63 คุณศัพท์วลี + คำนาม
   - บทที่ 64 การสมมุติ ~ば~
 - บทที่ 65 การขัดแย้งแบบสมมุติ ~も~
 - บทที่ 66 การเป็นเหตุเป็นผลกัน ~ので~
 - บทที่ 67 การขัดแย้งแบบยืนยัน ~が~
 - บทที่ 68 การแสดงเนื้อหาคู่ขนาน ~し~
   - บทที่ 69 การเชื่อมประโยคที่สอดคล้องกัน
 - บทที่ 70 การเชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกัน
 - บทที่ 71 การเชื่อมประโยคเพื่อเพิ่มน้ำหนัก
 - บทที่ 72 การเชื่อมเรื่องที่แยกเป็นอิสระ
 - บทที่ 73 การเชื่อมเรื่องที่ให้เลือก
 - บทที่ 74 การเชื่อมเพื่อขยายความ
 - บทที่ 75 คำเชื่อมเพื่อเปลี่ยนเรื่อง
   - บทที่ 76 การสั่งห้าม ~な
 - บทที่ 77 การตั้งคำถาม ~か
 - บทที่ 78 การตั้งคำถาม ~の
 - บทที่ 79 การยืนยันความมุ่งมั่น ~よ
 - บทที่ 80 การย้ำความมุ่งมั่น ~ぞ
 - บทที่ 81 การคล้อยตาม การมุ่งมั่น ~とも
 - บทที่ 82 การประทับใจ ~ね, ~ねえ
 - บทที่ 83 แสดงการตัดสินใจ ~わ
 - บทที่ 84 การย้ำสิ่งที่ตัดสินใจ ~さ
   - บทที่ 85 การเน้นย้ำ ~こそ
 - บทที่ 86 การเน้นย้ำ ~さえ
 - บทที่ 87 การยกตัวอย่าง ~でも
 - บทที่ 88 การเชื่อมเหตุการณ์ต่อเนื่อง ~なり
 - บทที่ 89 การยกตัวอย่าง ~やら
 - บทที่ 90 การยกตัวอย่าง ~など
   - บทที่ 91 คำสุภาพ
 - บทที่ 92 คำยกย่อง
 - บทที่ 93 คำถ่อมตน
   - บทที่ 94 คำอุทาน
 - บทที่ 95 คำเลียนเสียง
 - บทที่ 96 คำเลียนอาการ
   - บทที่ 97 การเชื้อเชิญ ~ませんか
 - บทที่ 98 ชักชวน ~ましょう
 - บทที่ 99 ขอร้อง ~てください
 - บทที่ 100 มุ่งมั่น ~うと思う
 - บทที่ 101 เสนอแนะ ~たほうがいい
 - บทที่ 102 สั่งให้ทำ ~なさい
 - บทที่ 103 ห้าม ~てはいけない
 - บทที่ 104 อนุญาต ~てもいい
 - บทที่ 105 ต้องทำ ~なければならない
 - บทที่ 106 ต้องการ ~たい
 - บทที่ 107 คาดคะเน ~だろう、~でしょう
 - บทที่ 108 แสดงสภาพ ~そうだ
 - บทที่ 109 บอกต่อ ~そうだ
 - บทที่ 110 มั่นใจ ~にちがいない
 - บทที่ 111 มุ่งมั่น ~のだ、~んだ
 - บทที่ 112 ยืนยัน ~んじゃないか
 - บทที่ 113 สมมุติ ~とする
 - บทที่ 114 คาดหวัง ~つもりだ
 - บทที่ 115 ไม่ยืนยัน ~かもしれない
 - บทที่ 116 การสันนิษฐาน ~らしい
   - บทที่ 117 แบบนี้ แบบนั้น แบบโน้น แบบไหน
 - บทที่ 118 ~の方
 - บทที่ 119 ~場合
 - บทที่ 120 ~とおり
 - บทที่ 121 ~ように
 - บทที่ 122 ~と言う
 - บทที่ 123 ~と書く
 - บทที่ 124 ~と聞こえる
 - บทที่ 125 ~と呼ぶ
 - บทที่ 126 ~になる
 - บทที่ 127 ~方法
 - บทที่ 128 ~方
 - บทที่ 129 ~に行く
 - บทที่ 130 ~に来る
 - บทที่ 131 ~ていく
 - บทที่ 132 ~てくる
 - บทที่ 133 ~ておく
 - บทที่ 134 ~てあげる
 - บทที่ 135 ~てもらう
 - บทที่ 136 ~てしまう
 - บทที่ 137 ~てある
 - บทที่ 138 ~予定です
 - บทที่ 139 ~つもりです
 - บทที่ 140 ~通り~
 - บทที่ 141 ~前に
 - บทที่ 142 ~こと~
 - บทที่ 143 ~ように
 - บทที่ 144 ~後に
 - บทที่ 145 ~とき~
 - บทที่ 146 ~ながら
 - บทที่ 147 ~たり

หลักไวยากรณ์ญี่ปุ่น 
รู้จักกับภาษาญี่ปุ่น
     ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลักที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะไม่ได้กำหนดให้เป็นภาษาประจำชาติก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติ ภาษาญี่ปุ่นก็ถูกใช้เป็นภาษาประจำชาติทั้งในสถานที่ราชการและสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

     ปัจจุบัน ภาษาญี่ปุ่นนอกจากจะใช้โดยชาวญี่ปุ่นทั้งในและนอกประเทศรวมมากกว่า 130 ล้านคนแล้ว ยังได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติอย่างกว้างขวาง โดยมีชาวต่างชาติเรียนภาษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นประมาณ 170,000 คน และเรียนอยู่ใน 125 ประเทศทั่วโลก อีกประมาณ 3,600,000 คน โดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 จะเป็นชาวเอเซีย เช่น เกาหลีใต้ 960,000 คน จีน 830,000 คน และฟิลิปปินส์ 720,000 คน เป็นต้น

โครงสร้างของประโยคในภาษาญี่ปุ่นมีรูปแบบหลัก 2 ชนิด คือ
 1. ประธาน (Subject) + ภาคแสดง (Predicate)
     เป็นรูปแบบพื้นฐานเพื่อบอกว่า ประธานเป็นอะไร ทำอะไร หรือมีลักษณะอย่างไร โดยภาคประธานจะต้องเป็นคำนาม ส่วนภาคแสดงจะเป็นคำนาม คำกริยา หรือคำคุณศัพท์ก็ได้ เช่น
  • Watashi wa onna desu
   ฉันเป็นผู้หญิง
  • Watashi ga ikimasu
   ฉันจะไป

  • Watashi wa kirei desu
   ฉันสวย
 2. หัวข้อ (Topic) + [ ประธาน + ภาคแสดง ]
     เป็นรูปแบบประโยคที่มีหัวข้อและประธานอยู่ในประโยคเดียวกัน เพื่อสื่อสารว่ากำลังกล่าวถึงหัวข้อหรือเรื่องอะไร และหัวข้อนั้นมีรายละเอียดอย่างไร เช่น
  • Zou wa hana ga nagai desu
   ช้าง งวงยาว
  • Watashi wa kami ga kirei desu
   ฉัน ผมสวย

  • Tai wa hito ga shinsetsu desu
   ประเทศไทย ผู้คนใจดี
  • Nihon wa otera ga ooi desu
   ญี่ปุ่น วัดมาก
      ประโยคแบบที่ 2 มีโครงสร้างแตกต่างกับภาษาอังกฤษ แต่คล้ายกับโครงสร้างภาษาในประเทศแถบเอเซียซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย ดังนั้น คนไทยที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นจึงสามารถทำความเข้าใจโครงสร้างประโยคทั้ง 2 ชนิดได้โดยไม่ยากนัก

     ภาษาญี่ปุ่นจะจัดเรียงคำในประโยคในตำแหน่งที่แตกต่างกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กล่าวคือ วลีที่เป็นคำขยายประธานหรือภาคแสดง จะต้องวางไว้ข้างหน้าคำที่ต้องการขยาย เช่น

[คำขยาย 2] [คำขยาย 1] [ประธาน]+[คำขยาย 4] [คำขยาย 3] [ภาคแสดง]
[kaze wo hiita] [watashi no] [tomodachi ga]+[ashita] [byouin ni] [ikimasu]
[เป็นหวัด] [ของฉัน] [เพื่อน]+[วันพรุ่งนี้] [โรงพยาบาล] [จะไป]

คำว่า "เป็นหวัด" และ "ของฉัน" เป็นคำที่ขยายประธานคือ "เพื่อน"
ส่วนคำว่า "พรุ่งนี้" และ "โรงพยาบาล" เป็นคำที่ขยายภาคแสดง คือ "จะไป"
ประโยคข้างต้นจึงมีความหมายว่า "เพื่อนของฉันที่เป็นหวัด จะไปโรงพยาบาลวันพรุ่งนี้"

     นอกจากภาษาญี่ปุ่นจะมีคำช่วยกว่า 20 ชนิด เพื่อระบุหน้าที่ของคำในประโยคว่าแต่ละคำมีหน้าที่อย่างไรแล้ว คำกริยาและคำคุณศัพท์ยังสามารถผันให้เป็นรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อสารความหมายต่างๆได้เป็นสิบๆ วิธี และสามารถสร้างคำกริยาขึ้นใหม่ได้โดยแทบจะไม่มีขอบเขตจำกัด และยังมีการใช้คำสุภาพ คำถ่อมตน คำยกย่องฝ่ายตรงข้าม คำเลียนเสียง คำเลียนอาการ และมีการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนที่แตกต่างกัน ภาษาญี่ปุ่นจึงเป็นภาษาที่มีความลึกซึ้ง ยากที่จะเรียนรู้ให้แตกฉาน

     เว็บมาสเตอร์หวังว่าบทเรียนและไวยากรณ์ญี่ปุ่นในเว็บไซต์นี้ จะช่วยให้เยาวชนไทยและผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง เพื่อเป็นรากฐานในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงยิ่งๆขึ้นต่อไป

1 มกราคม 2555

พบความเห็นใน 112 บทเรียน

page :
Noความเห็นล่าสุดอ่านตอบคำตอบสุดท้าย
สมุดเช็คชื่อ
    เชิญเช็คชื่อเข้าเรียน หรือเสนอความคิดเห็นและคำติชมได้ที่นี่
11713 157 NicoNico
4 มีค 58 20:32:05 PM
บทที่ 104 อนุญาต ~てもいい 2723 8 WM -> yy
1 เมย 58 22:17:07 PM
บทที่ 44 การผันคำกริยา 36804 35 WM -> NicoNico
31 มีค 58 00:27:03 AM
บทที่ 22 การใช้ が 8947 20 NicoNico
29 มีค 58 12:15:48 PM
บทที่ 140 ~通り~ 1607 2 webmaster
28 มีค 58 21:53:04 PM
บทที่ 138 ~予定です 1568 1 Pann
27 มีค 58 13:43:00 PM
บทที่ 20 คำนามที่ไม่ต้องมีคำช่วย 8018 33 NicoNico
24 มีค 58 10:37:20 AM
บทที่ 35 การใช้ だけ 4212 7 NicoNico
24 มีค 58 10:36:32 AM
บทที่ 119 ~場合 1979 4 webmaster
24 มีค 58 07:57:05 AM
บทที่ 2 ฮิรางานะ (Hiragana) 97179 53 webmaster
24 มีค 58 07:56:43 AM
บทที่ 37 การใช้ くらい、ほど、ばかり 6080 12 WM -> Nanaka
24 มีค 58 07:52:43 AM
บทที่ 30 การใช้ で 5461 16 webmaster
20 มีค 58 01:00:28 AM
บทที่ 48 ประโยคอนาคตกาล 2980 2 WM -> ัyy
15 มีค 58 13:31:50 PM
บทที่ 18 คำคุณศัพท์ กลุ่มที่ 2 9798 17 webmaster
14 มีค 58 09:43:26 AM
บทที่ 32 การใช้ から 4965 15 webmaster
14 มีค 58 09:42:38 AM
บทที่ 91 คำสุภาพ 7610 4 WM -> Enitnon
14 มีค 58 09:41:36 AM
บทที่ 126 ~になる 1928 6 WM -> Hira
14 มีค 58 09:32:04 AM
บทที่ 47 ประโยคปัจจุบันกาล 3645 4 webmaster
14 มีค 58 09:25:42 AM
บทที่ 80 การย้ำความมุ่งมั่น ~ぞ 2713 4 WM -> Tangme
12 มีค 58 20:01:10 PM
บทที่ 88 การเชื่อมเหตุการณ์ต่อเนื่อง ~なり 2367 6 WM -> Tangme
12 มีค 58 07:54:51 AM
บทที่ 64 การสมมุติ ~ば~ 4368 15 WM -> ฟ้า
10 มีค 58 20:31:34 PM
บทที่ 3 คาตาคานะ (Katakana) 49534 35 WM -> Zeecraft
3 มีค 58 21:05:09 PM
บทที่ 115 ไม่ยืนยัน ~かもしれない 2474 4 webmaster
3 มีค 58 20:50:24 PM
บทที่ 89 การยกตัวอย่าง ~やら 3263 10 Hira
21 กพ 58 19:51:17 PM
บทที่ 107 คาดคะเน ~だろう、~でしょう 5573 11 Hira
21 กพ 58 19:50:13 PM
บทที่ 13 ~นี้ ~นั้น ~โน้น ~ไหน 12044 24 WM -> プンヤ-パット
21 กพ 58 01:37:43 AM
บทที่ 19 คำวิเศษณ์ 8326 37 WM - Pe
21 กพ 58 01:16:31 AM
บทที่ 43 ปุจฉาสรรพนาม + も 3022 7 webmaster
16 กพ 58 23:31:08 PM
บทที่ 79 การยืนยันความมุ่งมั่น ~よ 2375 3 yy
5 กพ 58 10:58:14 AM
บทที่ 90 การยกตัวอย่าง ~など 3251 4 yy
4 กพ 58 18:17:01 PM
บทที่ 87 การยกตัวอย่าง ~でも 2259 4 yy
3 กพ 58 11:18:39 AM
page :

Total views : 1,373,816

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com