ภาษาญี่ปุ่นไม่ยากอย่างที่คิด
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์

บทเรียนออนไลน์
   - บทที่ 1 มารู้จักตัวอักษรญี่ปุ่นกันก่อน
 - บทที่ 2 ฮิรางานะ (Hiragana)
 - บทที่ 3 คาตาคานะ (Katakana)
 - บทที่ 4 คันจิ (Kanji)
 - บทที่ 5 โรมาจิ (Roumaji)
 - บทที่ 6 การอ่านออกเสียงภาษาไทย
   - บทที่ 7 ประโยคบอกเล่า
 - บทที่ 8 ประโยคปฎิเสธ
 - บทที่ 9 ประโยคคำถาม
   - บทที่ 10 อันนี้ อันนั้น อันโน้น อันไหน
 - บทที่ 11 ที่นี่ ที่นั่น ที่โน่น ที่ไหน
 - บทที่ 12 ทางนี้ ทางนั้น ทางโน้น ทางไหน
 - บทที่ 13 ~นี้ ~นั้น ~โน้น ~ไหน
   - บทที่ 14 วัน เวลา
 - บทที่ 15 จำนวนและตัวเลข
   - บทที่ 16 คำกริยา
 - บทที่ 17 คำคุณศัพท์ กลุ่มที่ 1
 - บทที่ 18 คำคุณศัพท์ กลุ่มที่ 2
 - บทที่ 19 คำวิเศษณ์
   - บทที่ 20 คำนามที่ไม่ต้องมีคำช่วย
 - บทที่ 21 การใช้ は
 - บทที่ 22 การใช้ が
 - บทที่ 23 การใช้ の
 - บทที่ 24 การใช้ も
 - บทที่ 25 การใช้ と
 - บทที่ 26 การใช้ や
 - บทที่ 27 การใช้ を
 - บทที่ 28 การใช้ に
 - บทที่ 29 การใช้ へ
 - บทที่ 30 การใช้ で
 - บทที่ 31 การใช้ より
 - บทที่ 32 การใช้ から
 - บทที่ 33 การใช้ まで
 - บทที่ 34 การใช้ か
 - บทที่ 35 การใช้ だけ
 - บทที่ 36 การใช้ しか
 - บทที่ 37 การใช้ くらい、ほど、ばかり
 - บทที่ 38 การใช้ は (2)
 - บทที่ 39 การใช้คำช่วยต่อกัน 2 คำ
 - บทที่ 40 การใช้คำว่า ~は~が~
   - บทที่ 41 ปุจฉาสรรพนาม + か
 - บทที่ 42 ปุจฉาสรรพนาม + でも
 - บทที่ 43 ปุจฉาสรรพนาม + も
   - บทที่ 44 การผันคำกริยา
 - บทที่ 45 การผันคำคุณศัพท์
   - บทที่ 46 ประโยคอดีตกาล
 - บทที่ 47 ประโยคปัจจุบันกาล
 - บทที่ 48 ประโยคอนาคตกาล
   - บทที่ 49 ประโยคบอกเล่าแบบกันเอง
 - บทที่ 50 ประโยคปฏิเสธแบบกันเอง
 - บทที่ 51 ประโยคคำถามแบบกันเอง
 - บทที่ 52 ประโยคอดีตกาลแบบกันเอง
 - บทที่ 53 ประโยคปัจจุบันกาลแบบกันเอง
 - บทที่ 54 ประโยคอนาคตกาล
   - บทที่ 55 คำสั่ง
 - บทที่ 56 ให้ทำ ~させる
 - บทที่ 57 ถูกกระทำ ~される
 - บทที่ 58 เป็นไปได้ ~られる、(~れる)
   - บทที่ 59 การใช้ の
 - บทที่ 60 การใช้ こと
 - บทที่ 61 การผันคำคุณศัพท์เป็นคำนาม
 - บทที่ 62 กริยาวลี + คำนาม
 - บทที่ 63 คุณศัพท์วลี + คำนาม
   - บทที่ 64 การสมมุติ ~ば~
 - บทที่ 65 การขัดแย้งแบบสมมุติ ~も~
 - บทที่ 66 การเป็นเหตุเป็นผลกัน ~ので~
 - บทที่ 67 การขัดแย้งแบบยืนยัน ~が~
 - บทที่ 68 การแสดงเนื้อหาคู่ขนาน ~し~
   - บทที่ 69 การเชื่อมประโยคที่สอดคล้องกัน
 - บทที่ 70 การเชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกัน
 - บทที่ 71 การเชื่อมประโยคเพื่อเพิ่มน้ำหนัก
 - บทที่ 72 การเชื่อมเรื่องที่แยกเป็นอิสระ
 - บทที่ 73 การเชื่อมเรื่องที่ให้เลือก
 - บทที่ 74 การเชื่อมเพื่อขยายความ
 - บทที่ 75 คำเชื่อมเพื่อเปลี่ยนเรื่อง
   - บทที่ 76 การสั่งห้าม ~な
 - บทที่ 77 การตั้งคำถาม ~か
 - บทที่ 78 การตั้งคำถาม ~の
 - บทที่ 79 การยืนยันความมุ่งมั่น ~よ
 - บทที่ 80 การย้ำความมุ่งมั่น ~ぞ
 - บทที่ 81 การคล้อยตาม การมุ่งมั่น ~とも
 - บทที่ 82 การประทับใจ ~ね, ~ねえ
 - บทที่ 83 แสดงการตัดสินใจ ~わ
 - บทที่ 84 การย้ำสิ่งที่ตัดสินใจ ~さ
   - บทที่ 85 การเน้นย้ำ ~こそ
 - บทที่ 86 การเน้นย้ำ ~さえ
 - บทที่ 87 การยกตัวอย่าง ~でも
 - บทที่ 88 การเชื่อมเหตุการณ์ต่อเนื่อง ~なり
 - บทที่ 89 การยกตัวอย่าง ~やら
 - บทที่ 90 การยกตัวอย่าง ~など
   - บทที่ 91 คำสุภาพ
 - บทที่ 92 คำยกย่อง
 - บทที่ 93 คำถ่อมตน
   - บทที่ 94 คำอุทาน
 - บทที่ 95 คำเลียนเสียง
 - บทที่ 96 คำเลียนอาการ
   - บทที่ 97 การเชื้อเชิญ ~ませんか
 - บทที่ 98 ชักชวน ~ましょう
 - บทที่ 99 ขอร้อง ~てください
 - บทที่ 100 มุ่งมั่น ~うと思う
 - บทที่ 101 เสนอแนะ ~たほうがいい
 - บทที่ 102 สั่งให้ทำ ~なさい
 - บทที่ 103 ห้าม ~てはいけない
 - บทที่ 104 อนุญาต ~てもいい
 - บทที่ 105 ต้องทำ ~なければならない
 - บทที่ 106 ต้องการ ~たい
 - บทที่ 107 คาดคะเน ~だろう、~でしょう
 - บทที่ 108 แสดงสภาพ ~そうだ
 - บทที่ 109 บอกต่อ ~そうだ
 - บทที่ 110 มั่นใจ ~にちがいない
 - บทที่ 111 มุ่งมั่น ~のだ、~んだ
 - บทที่ 112 ยืนยัน ~んじゃないか
 - บทที่ 113 สมมุติ ~とする
 - บทที่ 114 คาดหวัง ~つもりだ
 - บทที่ 115 ไม่ยืนยัน ~かもしれない
 - บทที่ 116 การสันนิษฐาน ~らしい
   - บทที่ 117 แบบนี้ แบบนั้น แบบโน้น แบบไหน
 - บทที่ 118 ~の方
 - บทที่ 119 ~場合
 - บทที่ 120 ~とおり
 - บทที่ 121 ~ように
 - บทที่ 122 ~と言う
 - บทที่ 123 ~と書く
 - บทที่ 124 ~と聞こえる
 - บทที่ 125 ~と呼ぶ
 - บทที่ 126 ~になる
 - บทที่ 127 ~方法
 - บทที่ 128 ~方
 - บทที่ 129 ~に行く
 - บทที่ 130 ~に来る
 - บทที่ 131 ~ていく
 - บทที่ 132 ~てくる
 - บทที่ 133 ~ておく
 - บทที่ 134 ~てあげる
 - บทที่ 135 ~てもらう
 - บทที่ 136 ~てしまう
 - บทที่ 137 ~てある
 - บทที่ 138 ~予定です
 - บทที่ 139 ~つもりです
 - บทที่ 140 ~通り~
 - บทที่ 141 ~前に
 - บทที่ 142 ~こと~
 - บทที่ 143 ~ように
 - บทที่ 144 ~後に
 - บทที่ 145 ~とき~
 - บทที่ 146 ~ながら
 - บทที่ 147 ~たり

หลักไวยากรณ์ญี่ปุ่น 
รู้จักกับภาษาญี่ปุ่น
     ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลักที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะไม่ได้กำหนดให้เป็นภาษาประจำชาติก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติ ภาษาญี่ปุ่นก็ถูกใช้เป็นภาษาประจำชาติทั้งในสถานที่ราชการและสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

     ปัจจุบัน ภาษาญี่ปุ่นนอกจากจะใช้โดยชาวญี่ปุ่นทั้งในและนอกประเทศรวมมากกว่า 130 ล้านคนแล้ว ยังได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติอย่างกว้างขวาง โดยมีชาวต่างชาติเรียนภาษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นประมาณ 170,000 คน และเรียนอยู่ใน 125 ประเทศทั่วโลก อีกประมาณ 3,600,000 คน โดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 จะเป็นชาวเอเซีย เช่น เกาหลีใต้ 960,000 คน จีน 830,000 คน และฟิลิปปินส์ 720,000 คน เป็นต้น

โครงสร้างของประโยคในภาษาญี่ปุ่นมีรูปแบบหลัก 2 ชนิด คือ
 1. ประธาน (Subject) + ภาคแสดง (Predicate)
     เป็นรูปแบบพื้นฐานเพื่อบอกว่า ประธานเป็นอะไร ทำอะไร หรือมีลักษณะอย่างไร โดยภาคประธานจะต้องเป็นคำนาม ส่วนภาคแสดงจะเป็นคำนาม คำกริยา หรือคำคุณศัพท์ก็ได้ เช่น
  • Watashi wa onna desu
   ฉันเป็นผู้หญิง
  • Watashi ga ikimasu
   ฉันจะไป

  • Watashi wa kirei desu
   ฉันสวย
 2. หัวข้อ (Topic) + [ ประธาน + ภาคแสดง ]
     เป็นรูปแบบประโยคที่มีหัวข้อและประธานอยู่ในประโยคเดียวกัน เพื่อสื่อสารว่ากำลังกล่าวถึงหัวข้อหรือเรื่องอะไร และหัวข้อนั้นมีรายละเอียดอย่างไร เช่น
  • Zou wa hana ga nagai desu
   ช้าง งวงยาว
  • Watashi wa kami ga kirei desu
   ฉัน ผมสวย

  • Tai wa hito ga shinsetsu desu
   ประเทศไทย ผู้คนใจดี
  • Nihon wa otera ga ooi desu
   ญี่ปุ่น วัดมาก
      ประโยคแบบที่ 2 มีโครงสร้างแตกต่างกับภาษาอังกฤษ แต่คล้ายกับโครงสร้างภาษาในประเทศแถบเอเซียซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย ดังนั้น คนไทยที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นจึงสามารถทำความเข้าใจโครงสร้างประโยคทั้ง 2 ชนิดได้โดยไม่ยากนัก

     ภาษาญี่ปุ่นจะจัดเรียงคำในประโยคในตำแหน่งที่แตกต่างกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กล่าวคือ วลีที่เป็นคำขยายประธานหรือภาคแสดง จะต้องวางไว้ข้างหน้าคำที่ต้องการขยาย เช่น

[คำขยาย 2] [คำขยาย 1] [ประธาน]+[คำขยาย 4] [คำขยาย 3] [ภาคแสดง]
[kaze wo hiita] [watashi no] [tomodachi ga]+[ashita] [byouin ni] [ikimasu]
[เป็นหวัด] [ของฉัน] [เพื่อน]+[วันพรุ่งนี้] [โรงพยาบาล] [จะไป]

คำว่า "เป็นหวัด" และ "ของฉัน" เป็นคำที่ขยายประธานคือ "เพื่อน"
ส่วนคำว่า "พรุ่งนี้" และ "โรงพยาบาล" เป็นคำที่ขยายภาคแสดง คือ "จะไป"
ประโยคข้างต้นจึงมีความหมายว่า "เพื่อนของฉันที่เป็นหวัด จะไปโรงพยาบาลวันพรุ่งนี้"

     นอกจากภาษาญี่ปุ่นจะมีคำช่วยกว่า 20 ชนิด เพื่อระบุหน้าที่ของคำในประโยคว่าแต่ละคำมีหน้าที่อย่างไรแล้ว คำกริยาและคำคุณศัพท์ยังสามารถผันให้เป็นรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อสารความหมายต่างๆได้เป็นสิบๆ วิธี และสามารถสร้างคำกริยาขึ้นใหม่ได้โดยแทบจะไม่มีขอบเขตจำกัด และยังมีการใช้คำสุภาพ คำถ่อมตน คำยกย่องฝ่ายตรงข้าม คำเลียนเสียง คำเลียนอาการ และมีการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนที่แตกต่างกัน ภาษาญี่ปุ่นจึงเป็นภาษาที่มีความลึกซึ้ง ยากที่จะเรียนรู้ให้แตกฉาน

     เว็บมาสเตอร์หวังว่าบทเรียนและไวยากรณ์ญี่ปุ่นในเว็บไซต์นี้ จะช่วยให้เยาวชนไทยและผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง เพื่อเป็นรากฐานในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงยิ่งๆขึ้นต่อไป

1 มกราคม 2555

พบความเห็นใน 122 บทเรียน

page :
Noความเห็นล่าสุดอ่านตอบคำตอบสุดท้าย
สมุดเช็คชื่อ
    เชิญเช็คชื่อเข้าเรียน หรือเสนอความคิดเห็นและคำติชมได้ที่นี่
15165 184 Teera
18 กพ 59 11:20:16 AM
บทที่ 60 การใช้ こと 13374 6 ก้อง
30 พค 59 22:14:07 PM
บทที่ 143 ~ように 9344 8 adikant
29 พค 59 14:42:26 PM
บทที่ 107 คาดคะเน ~だろう、~でしょう 10282 18 adikant
29 พค 59 09:29:00 AM
บทที่ 104 อนุญาต ~てもいい 4983 12 adikant
27 พค 59 19:11:42 PM
บทที่ 103 ห้าม ~てはいけない 8653 8 WM -> adikant
26 พค 59 12:39:07 PM
บทที่ 40 การใช้คำว่า ~は~が~ 13387 22 ^^
8 พค 59 23:54:11 PM
บทที่ 58 เป็นไปได้ ~られる、(~れる) 8765 15 WM -> Flying black bird
6 พค 59 23:30:09 PM
บทที่ 36 การใช้ しか 6469 4 WM -> adikant
4 พค 59 13:07:17 PM
บทที่ 68 การแสดงเนื้อหาคู่ขนาน ~し~ 4559 1 ru-
24 เมย 59 14:32:55 PM
บทที่ 14 วัน เวลา 126037 31 WM -> okNOW
10 เมย 59 01:44:33 AM
บทที่ 45 การผันคำคุณศัพท์ 15378 20 HIRA
5 เมย 59 17:36:14 PM
บทที่ 5 โรมาจิ (Roumaji) 18311 20 webmaster
31 มีค 59 21:06:13 PM
บทที่ 39 การใช้คำช่วยต่อกัน 2 คำ 4708 14 WM -> Wannatham
21 มีค 59 22:05:49 PM
บทที่ 57 ถูกกระทำ ~される 21936 20 adikant
17 มีค 59 12:51:53 PM
บทที่ 17 คำคุณศัพท์ กลุ่มที่ 1 17045 23 adikant
17 มีค 59 12:50:00 PM
บทที่ 51 ประโยคคำถามแบบกันเอง 8535 10 adikant
17 มีค 59 12:38:23 PM
บทที่ 56 ให้ทำ ~させる 17456 17 adikant
17 มีค 59 12:37:22 PM
บทที่ 54 ประโยคอนาคตกาล 3341 2 WM -> adikant
15 มีค 59 01:28:31 AM
บทที่ 86 การเน้นย้ำ ~さえ 3757 4 WM -> AI
15 มีค 59 01:19:15 AM
บทที่ 27 การใช้ を 9624 13 adikant
14 มีค 59 15:52:24 PM
บทที่ 31 การใช้ より 10530 11 adikant
14 มีค 59 15:23:27 PM
บทที่ 25 การใช้ と 10391 33 adikant
14 มีค 59 15:14:39 PM
บทที่ 30 การใช้ で 8003 22 adikant
14 มีค 59 15:06:18 PM
บทที่ 1 มารู้จักตัวอักษรญี่ปุ่นกันก่อน 99894 81 THICHA
14 มีค 59 10:35:24 AM
บทที่ 38 การใช้ は (2) 5595 4 webmaster
9 มีค 59 08:25:20 AM
บทที่ 62 กริยาวลี + คำนาม 6782 6 WM -> TOT
3 มีค 59 21:50:56 PM
บทที่ 92 คำยกย่อง 4224 3 ne
15 กพ 59 15:57:16 PM
บทที่ 146 ~ながら 4124 8
10 กพ 59 15:06:21 PM
บทที่ 90 การยกตัวอย่าง ~など 5209 5 ๅ-ๅ/-
7 กพ 59 21:09:37 PM
บทที่ 127 ~方法 2498 1 ロック
3 กพ 59 11:14:25 AM
page :

Total views : 2,112,530

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com