【สุภาษิตญี่ปุ่น】เงินชั่วอยู่ไม่ติดตัว : 悪銭身に付かず : akusen mi ni tsukazu

สุภาษิตญี่ปุ่น
รวมสุภาษิตญี่ปุ่นกว่า 2,000 สำนวน พร้อมความหมายและคำแปลภาษาไทย
   
悪銭身に付かず  
あくせんみにつかず
akusen mi ni tsukazu
Page views : 1,618
  เงินชั่วอยู่ไม่ติดตัว

เงินที่หาไม่ได้จากการทำความชั่วหรือได้มาโดยไม่ชอบ มักจะใช้จ่ายไปในเรื่องที่ไร้สาระ และในที่สุดก็จะหมดสิ้นไป

 
คำพ้อง : あぶく銭は身に付かぬ/人垢は身に付かぬ

พบทั้งสิ้น 0 ความเห็น

Pageviews : 1,988,036 sinced June 2009

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com