สุภาษิตญี่ปุ่น
รวมสุภาษิตญี่ปุ่นกว่า 2,000 สำนวน พร้อมความหมายและคำแปลภาษาไทย
   
花より団子  
はなよりだんご
hana yori dango
Page views : 4,517
  ดังโงะดีกว่าดอกไม้

หมายความว่า การเลือกสิ่งที่เป็นรูปธรรม ที่สามารถหยิบฉวยจับต้องได้ ย่อมมีประโยชน์มากกว่า การเลือกสิ่งที่เป็นเพียงนามธรรม

เป็นคำสอนไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมาไปกับรูปโฉมภายนอก แต่ให้พิจารณาถึงแก่นสารของเรื่องนั้นๆว่าจะมีประโยชน์เพียงใด

สำนวนนี้มีที่มาจากคำว่า 花団子 (hana dango) ซึ่งเป็นขนมดังโงะในเทศกาลชมดอกไม้ โดยใช้เป็นคำเย้ยหยันว่า แทนที่จะชมดอกซากุระที่มีความสวยงามแต่เพียงภายนอก ควรเลือกที่จะทานขนมดังโงะซึ่งจะทำให้อิ่มท้องมากกว่า

แต่ในทางตรงกันข้าม ก็ใช้เป็นคำเย้ยหยันคนที่ไม่มีอารมณ์สุนทรีย์ ที่นึกถึงแต่เรื่องปากเรื่องท้องของตนเองแต่เพียงอย่างเดียว

 
คำพ้อง : 色気より食い気/名を棄てて実を取る

พบทั้งสิ้น 0 ความเห็น

Pageviews : 2,457,758 sinced June 2009

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com