คันจิไม่ยากอย่างที่คิด
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์

JLPT   ระดับ   จำนวนเส้น   คำอ่านหรือความหมาย  

พบทั้งสิ้น 1 ตัว
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Onyomi : セイ
Kunyomi : -
JLPT : N2
ระดับ : ป. 5
จำนวนเส้น : 8
ความหมาย : กฏ, ระเบียบ, ทำตามแบบ, ควบคุม
ตัวอย่าง : 制服 【せいふく】
規制 【きせい】


Pageviews : 3,683,567 sinced Jan 2012

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com