คันจิไม่ยากอย่างที่คิด
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์

JLPT   ระดับ   จำนวนเส้น   คำอ่านหรือความหมาย  

พบทั้งสิ้น 1 ตัว
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Onyomi : オウ
Kunyomi : -
JLPT : N2
ระดับ : ป. 5
จำนวนเส้น : 8
ความหมาย : ออกไปข้างนอก, เวลาที่พ้นไป (อดีต), เวลาต่อจากนี้ (อนาคต)
ตัวอย่าง : 往生際 【おうじょうぎわ】
往復 【おうふく】


Pageviews : 4,011,452 sinced Jan 2012

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com