คันจิไม่ยากอย่างที่คิด
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์

JLPT   ระดับ   จำนวนเส้น   คำอ่านหรือความหมาย  

พบทั้งสิ้น 1 ตัว
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Onyomi : カク
Kunyomi : おのおの
JLPT : N3
ระดับ : ป. 4
จำนวนเส้น : 6
ความหมาย : แต่ละสิ่ง, แต่ละอย่าง, ต่างๆ
ตัวอย่าง : 各地 【かくち】
各国 【かっこく】


Pageviews : 4,047,212 sinced Jan 2012

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com