คันจิไม่ยากอย่างที่คิด
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์

JLPT   ระดับ   จำนวนเส้น   คำอ่านหรือความหมาย  

พบทั้งสิ้น 1 ตัว
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Onyomi : キュウ
Kunyomi : ゆみ
JLPT : N3
ระดับ : ป. 2
จำนวนเส้น : 3
ความหมาย : ธนู
ตัวอย่าง : 弓道 【きゅうどう】
弓矢 【ゆみや】


Pageviews : 3,529,715 sinced Jan 2012

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com