คันจิไม่ยากอย่างที่คิด
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์

JLPT   ระดับ   จำนวนเส้น   คำอ่านหรือความหมาย  

พบทั้งสิ้น 1 ตัว
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Onyomi : シツ, シチ, チ
Kunyomi : -
JLPT : N4
ระดับ : ป. 5
จำนวนเส้น : 15
ความหมาย : คุณภาพ, คุณสมบัติ, เนื้อใน, สิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด, เรียบง่าย, สอบถาม, จำนำ
ตัวอย่าง : 品質 【ひんしつ】
質問 【しつもん】
性質 【せいしつ】
質屋 【しちや】
人質 【ひとじち】
言質 【げんち】


Pageviews : 3,682,303 sinced Jan 2012

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com