คันจิไม่ยากอย่างที่คิด
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์

JLPT   ระดับ   จำนวนเส้น   คำอ่านหรือความหมาย  

พบทั้งสิ้น 1 ตัว
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Onyomi : ダン
Kunyomi : あたた-か, あたた-かい, あたた-まる, あたた-める
JLPT : N2
ระดับ : ป. 6
จำนวนเส้น : 13
ความหมาย : อุ่น, อบอุ่น, อุ่นใจ, ทำให้อุ่น
ตัวอย่าง : 暖房 【だんぼう】
暖冬 【だんとう】
温暖化 【おんだんか】


Pageviews : 3,725,976 sinced Jan 2012

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com