คันจิไม่ยากอย่างที่คิด
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์

JLPT   ระดับ   จำนวนเส้น   คำอ่านหรือความหมาย  

พบทั้งสิ้น 1 ตัว
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Onyomi :
Kunyomi : -
JLPT : N4
ระดับ : ป. 3
จำนวนเส้น : 13
ความหมาย : ความคิด, ความรู้สึก, ความเห็น, เนื้อหา, ความหมาย, เหตุผล
ตัวอย่าง : 意味 【いみ】
民意 【みんい】
意識 【いしき】


Pageviews : 3,529,725 sinced Jan 2012

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com