คันจิไม่ยากอย่างที่คิด
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์

JLPT   ระดับ   จำนวนเส้น   คำอ่านหรือความหมาย  

พบทั้งสิ้น 1 ตัว
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Onyomi : セイ, ショウ
Kunyomi : きよ-い, きよ-まる, きよ-める
JLPT : N3
ระดับ : ป. 4
จำนวนเส้น : 11
ความหมาย : ใสสะอาด, บริสุทธิ์, ผุดผ่อง, ผ่องใส, แจ่มใส
ตัวอย่าง : 清潔 【せいけつ】
清浄 【しょうじょう】
清水 【きよみず】


Pageviews : 3,453,133 sinced Jan 2012

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com