คันจิไม่ยากอย่างที่คิด
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์

JLPT   ระดับ   จำนวนเส้น   คำอ่านหรือความหมาย  

พบทั้งสิ้น 1 ตัว
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Onyomi : キン
Kunyomi : -
JLPT : N2
ระดับ : ป. 5
จำนวนเส้น : 13
ความหมาย : ห้าม, หวงห้าม, ขัง
ตัวอย่าง : 禁止 【きんし】
解禁 【かいきん】
禁煙 【きんえん】


Pageviews : 3,839,031 sinced Jan 2012

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com