ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำกริยา
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
相異なる あいことなるแตกต่าง
愛す あいすรัก (ภาษาเขียนของคำว่า 愛する)
相次ぐ あいつぐเกิดติดๆกัน,ตามมาเป็นลำดับ
相手取る あいてどるต่อกรด้วย,เอาเป็นคู่ต่อสู้
会う あうพบ,เจอ
合う あうเข้ากัน,เหมาะกัน
逢う あうพบ,เจอ
遭う あうประสบหรือเจอ(อุบัติเหตุ)
喘ぐ あえぐ(หายใจ)หอบ
和える あえるยำหรือคลุก(สลัด)
韲える あえるยำหรือคลุก(สลัด)
仰ぐ あおぐแหงนมอง,เคารพ,ขอ(จากผู้อาวุโส)
扇ぐ あおぐโบกพัด
煽ぐ あおぐโบกพัด
青ざめる あおざめる(หน้า)ซีด
青褪める あおざめる(หน้า)ซีด
仰むく あおむくแหงนมอง,เงยหน้า
仰向く あおむくแหงนมอง,เงยหน้า
仰向ける あおむけるแหงนมอง
煽る あおるสั่นไหวเพราะลม,พริ้วลม,ยุยง,ปลุกเร้า
垢染みる あかじみるเปรอะเปื้อนคราบขี้ไคล,ความรู้สึกว่าไม่สะอาด
明かす あかすเผย,โต้รุ่ง
飽かす あかすใช้อย่างไม่อั้น
赤茶ける あかちゃけるเป็นสีน้ำตาลแดง,(กระดาษ) เป็นสีน้ำตาลเหลือง
赤らむ あからむเป็นสีแดง
赤らめる あからめる(หน้า)แดง
足掻く あがくตะเกียกตะกาย,กระเสือกกระสน,ดิ้นรน
購う あがなうซื้อหา,แลกมา
贖う あがなうชดใช้ (บาป ความผิด)
崇める あがめるบูชา,หลงใหลศรัทธา,เทิดทูน,เคารพ
上がる あがるขึ้น,(ราคา)สูงขึ้น,แล้วเสร็จ,ดีขึ้น,ขึ้น(ที่สูง)
上る あがるขึ้น,(ราคา)สูงขึ้น
揚がる あがるขึ้นสู่ฟ้า,ขึ้นบก,(เสียง)ดังออกมา,ทอดได้ที่
商う あきなうค้าขาย
秋めく あきめくสภาพอากาศสมกับเป็นฤดูใบไม้ร่วง
諦める あきらめるเลิกล้ม,ตัดใจ,ยอมแพ้
飽きる あきるเบื่อ,เอียน,จำเจ
呆れる あきれるงงจนทำอะไรไม่ถูก,ระอา,รับไม่ได้,แย่จนไม่อยากจะพูด
倦く あくเบื่อ(เต็มทน),เอียน
厭く あくเบื่อ(เต็มทน),เอียน
明く あくช่องว่าง,ช่องโหว่
空く あくว่าง,ว่างเปล่า,เว้นว่าง
開く あくเปิด
飽く あくเบื่อ(เต็มทน),เอียน
明ける あけるสว่าง,(เวลา)สิ้นสุด,สิ้นปี,ขึ้น(ปีหรือฤดูใหม่),รุ่งสาง
空ける あけるเจาะ(รู),ทำให้ว่าง,เว้นระยะ,ว่างเปล่า
開ける あけるเปิด
明け渡す あけわたすย้ายออก(จากบ้าน),อพยพ(ออกนอกเมือง)
あげる あげるให้
上げる あげるยก,ขึ้น(ราคา),ให้...,ส่ง,ทำให้เสร็จ

พบ 4,560 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   92

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้