ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย
คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
広々 ひろびろกว้างไกล,โอ่อ่า
頻々 ひんぴんบ่อย ๆ,ติด ๆ กัน
ひんやり ひんやりเย็นยะเยือก
びくびく びくびくสั่นกลัว
びくり びくりสั่นกลัวด้วยความตกใจ
びしょびしょ びしょびしょสภาพฝนตกไม่หยุด,เปียกแฉะ,เปียกนอง
びちゃびちゃ びちゃびちゃอาการเปียกปอนอย่างมาก
びちょびちょ びちょびちょเปียกโชก
ビチョビチョ びちょびちょเปียกโชก
びっしょり びっしょりเปียกโชก
びっしり びっしりแน่นไม่มีช่องว่าง
病後 びょうごภายหลังจากหายป่วย
びりびり びりびりเสียงฉีกผ้าหรือกระดาษ,ความรู้สึกตอนกระแสไฟแล่นผ่านเข้าร่างกาย
ぴかぴか ぴかぴかเป็นเงางาม,(แสง)วับ ๆ
ぴくり ぴくりชะงักงัน
ぴたっと ぴたっとอย่างพอดี,อย่างพอเหมาะ
ぴたり ぴたりอย่างเหมาะสม,เหมาะเจาะ
ぴちぴち ぴちぴちอย่างแข็งแรง,อย่างมีพละกำลัง,อย่างกระชุ่มกระชวย
ピチピチ ぴちぴちอย่างแข็งแรง,อย่างมีพละกำลัง,อย่างกระชุ่มกระชวย
ぴちゃぴちゃ ぴちゃぴちゃเสียงน้ำกระเซ็น,เสียงตบเบา ๆ,อากัปกิริยาดื่มกินอย่างมีเสียง
ピチャピチャ ぴちゃぴちゃเสียงน้ำกระเซ็น,เสียงตบเบา ๆ,อากัปกิริยาดื่มกินอย่างมีเสียง
ぴったり ぴったりเข้ากัน,พอดี,การเข้ากันได้แนบสนิท,หยุดนิ่ง
ぴょこん ぴょこんโผล่ขึ้นมาตัวเดียว(ชิ้นเดียว อันเดียว),กระเด้งกระดอน
ぴょこんと ぴょこんとโผล่ขึ้นมาตัวเดียว(ชิ้นเดียว อันเดียว),กระเด้งกระดอน
ぴょんぴょん ぴょんぴょんอาการกระดอนหลายๆครั้ง
ぴりぴり ぴりぴりความรู้สึกเผ็ดที่ลิ้น
ぴんぴん ぴんぴんเต็มไปด้วยพละกำลัง,แข็งแรง
不意に ふいにอย่างไม่รู้ตัว,อย่างไม่คาดคิดมาก่อน,อย่างไม่รู้,อย่างฉับพลัน,อย่างปัจจุบันทันด่วน
ふかふか ふかふかนิ่มและหยุ่น
深々 ふかぶかอย่างลึกซึ้ง
深深 ふかぶかอย่างลึกซึ้ง
復路 ふくろทางกลับ
伏して ふしてด้วยท่าก้มหรือหมอบ
不日 ふじつวันข้างหน้า,ในอนาคตอันใกล้
再び ふたたびอีกครั้ง
ふっと ふっとโดยบังเอิญ,ไม่ได้คาดคิด
仏暁 ふつぎょうย่ำรุ่ง
払暁 ふつぎょうย่ำรุ่ง
不図 ふとอย่างฉับพลัน,โดยบังเอิญ,โดยไม่คาดคิด,โดยไม่ตั้งใจ
ふゆฤดูหนาว
ふらふら ふらふらสั่น,แกว่งไกว,โซซัดโซเซ,ลักษณะเดินอย่างไม่มีจุดหมาย
フラフラ ふらふらสั่น,แกว่งไกว,โซซัดโซเซ,ลักษณะเดินอย่างไม่มีจุดหมาย
ふらり ふらりอากัปกิริยาไปมาอย่างกระทันหันโดยไม่มีจุดประสงค์
奮って ふるってเดินหน้าอย่างมีพลัง
ふわふわ ふわふわอาการที่ของเบาลอยล่องหรือไหวพริ้ว,อาการที่จิตใจไม่สงบ,อาการนุ่มฟู
ふわりと ふわりとอย่างแผ่นเบา,อย่างอ่อนโยน,อย่างล่องลอย
奮然 ふんぜんอย่างมีพลังฮึกเหิม
憤然 ふんぜんอย่างเกรี้ยวกราด
芬々 ふんぷんส่งกลิ่นแรง
ふんわり ふんわりฟูฟ่อง,อย่างอ่อนนุ่ม

พบ 1,861 คำ  

page : 1  ...  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ...   38

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้