ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำคุณศัพท์ -i
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
愛くるしい あいくるしいน่ารัก,น่าเอ็นดู
相等しい あいひとしいเหมือนกัน,เท่ากัน
愛らしい あいらしいน่ารัก
敢え無い あえないไม่ยืนยง,น่าสลดใจ
碧い あおいสีน้ำเงิน,สีเขียว
蒼い あおいสีน้ำเงิน,สีเขียว,(หน้า)ซีด
青い あおいสีน้ำเงิน,สีเขียว,(หน้า)ซีด,อ่อนหัด
青臭い あおくさいเหม็นเขียว,อ่อนหัด
青黒い あおぐろいสีดำอม,สีเขียวคล้ำ
青白い あおじろいขาวอมเขียว,ขาวซีด,(หน้า)ซีด
赤い あかいสีแดง,หัวฝ่ายซ้าย,คอมมิวนิสต์
赤黒い あかぐろいสีดำอมแดง,สีแดงคล้ำ
赭黒い あかぐろいสีแดงคล้ำ
明るい あかるいสว่าง,แจ่มใส,ร่าเริง,(สี)สดใส
飽きっぽい あきっぽいขี้เบื่อ,เบื่อง่าย
飽き易い あきやすいขี้เบื่อ,เบื่อง่าย
悪どい あくどいน่าเอียน,เกินความพอดี,ไม่ซื่อ
浅い あさいตื้น,ไม่ลึก,ไม่นาน,สีจาง
浅黒い あさぐろいสีคล้ำ,สีดำจางๆ
浅ましい あさましいน่าอับอายขายหน้า,น่ารังเกียจ,น่าสมเพช
あざとい あざといโลภ,ละโมบ
味気無い あじきないน่าเบื่อ,ไม่มีประโยชน์,ไม่มีสีสรร,ขาดรสชาติ
味気無い あじけないน่าเบื่อ,ไม่น่าสนุก,ขาดรสชาติ
汗臭い あせくさいเหม็นกลิ่นเหงื่อ
暖かい あたたかい(อากาศ)อุ่น,มีทรัพย์สินเพียงพอ,(สี)อบอุ่นใจ
温かい あたたかい(สิ่งของ)อุ่น,มีความเห็นอกเห็นใจ
新しい あたらしいใหม่
婀娜っぽい あだっぽいมีเสน่ห์,เย้ายวน
呆気ない あっけないง่ายหรืออ่อนแอจนผิดหวัง,อย่างผิดคาดหมาย
暖かい あったかい(อากาศ)อุ่น,มีทรัพย์สินเพียงพอ,(สี)อบอุ่นใจ
温かい あったかい(สิ่งของ)อุ่น,มีความเห็นอกเห็นใจ
厚い あついหนา,อย่างจริงใจ,ลึกซึ้ง,(บุญคุณ)ท่วมท้น
暑い あつい(อากาศ)ร้อน
熱い あつい(สิ่งของ)ร้อน,(ใจ)รุ่มร้อน,เร่าร้อน
篤い あついอาการหนัก,อย่างจริงใจ,ลึกซึ้ง,(บุญคุณ)ท่วมท้น
厚かましい あつかましいหน้าหนา,ไร้ยางอาย
暑苦しい あつくるしいร้อนจนรู้สึกทรมาน,สภาพภายนอกที่ดูร้อนจนน่ารำคาญ
厚ぼったい あつぼったいหนาปูดจนดูน่าจะหนัก
あどけない あどけないน่ารักแบบไร้เดียงสา,ไร้เดียงสา
危ない あぶないอันตราย
危なげない あぶなげないไม่มีสภาพอันตราย
危なっかしい あぶなっかしいน่าอันตราย,น่าหวาดเสียว
油っこい あぶらっこいมันเยิ้ม,เลี่ยนน้ำมัน,นิสัยดื้อดึงเซ้าซี้
脂っこい あぶらっこいมันเยิ้ม,เลี่ยนน้ำมัน,นิสัยดื้อดึงเซ้าซี้
阿呆臭い あほくさいไร้สาระ
阿呆らしい あほらしいไร้สาระ
甘い あまいหวาน,ไม่เค็ม,(รส)นุ่ม,(กลิ่น)หอม,(เสียง)ไพเราะ,ไม่เข้มงวด,หละหลวม,(คิด)ตื้น ๆ
甘辛い あまからいหวานๆเค็มๆ
甘酸っぱい あまずっぱいเปรี้ยวๆหวานๆ,ความรู้สึกที่ทั้งสุขทั้งขมขื่น
甘たるい あまたるいหวานจัด,ทำให้เคลิ้ม,ออดอ้อน,หย่อนยาน,ไม่เฉียบคม

พบ 888 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   18

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้