ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : ธรรมชาติ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
青空 あおぞらท้องฟ้าสีคราม
青天井 あおてんじょうท้องฟ้าสีคราม,ราคาหุ้นขึ้นสูงติดต่อกันนานๆ
あきฤดูใบไม้ร่วง
秋風 あきかぜลมในฤดูใบไม้ร่วง
秋雨 あきさめฝนในฤดูใบไม้ร่วง
秋空 あきぞらท้องฟ้าในฤดูใบไม้ร่วง
秋晴れ あきばれท้องฟ้าแจ่มใสในฤดูใบไม้ร่วง
明けの明星 あけのみょうじょうดาวศุกร์ที่ขึ้นตอนเช้ามืดทางทิศตะวันออก,ดาวประกายพรึก,ดาวรุ่ง
上げ潮 あげしおน้ำขึ้น
朝霧 あさぎりหมอกตอนเช้า
浅瀬 あさせบริเวณน้ำตื้นในแม่น้ำหรือทะเล
朝露 あさつゆน้ำค้างตอนเช้า
朝日 あさひพระอาทิตย์ยามเช้า,แสงอาทิตย์ยามเช้า
朝焼け あさやけท้องฟ้าสีแดงในยามที่พระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า
あなรู,หลุม,ถ้ำ,ช่อง,รูโหว่,ช่องโหว่,ของดีที่ไม่มีใครรู้,ม้ามืด
雨脚 あまあしฝนที่ตกมาเห็นเป็นเส้น,สภาพที่ฝนเคลื่อนที่ผ่าน
雨足 あまあしฝนที่ตกมาเห็นเป็นเส้น,สภาพที่ฝนเคลื่อนที่ผ่าน
雨雲 あまぐもเมฆฝน
雨空 あまぞらครึ้มฟ้าครึ้มฝน,ท้องฟ้าขณะฝนตก
雨水 あまみずน้ำฝน
あめสวรรค์,ท้องฟ้า
あめฝน
雨風 あめかぜลมและฝน,ลมที่มีละอองฝน,คนที่ชอบทั้งเหล้าและของหวาน
雨降り あめふりฝนตก
荒磯 あらいそหาดที่มีคลื่นแรง,ชายฝั่งที่มีโขดหินมาก
荒海 あらうみทะเลที่มีคลื่นแรง
あらしพายุ
荒波 あらなみคลื่นแรง
荒野 あらのทุ่งหญ้ารกร้าง
あられลูกเห็บ (ขนาดไม่เกิน 5 มิลลิเมตร)
荒れ野 あれのทุ่งหญ้ารกร้าง
泡雪 あわゆきหิมะนิ่มๆเหมือนฟองที่ละลายง่าย,ครีมขาวที่ตีไข่ขาวขึ้นฟองสำหรับทำขนม
淡雪 あわゆきหิมะบางๆที่ละลายง่ายในต้นฤดูใบไม้ผลิ
暗雲 あんうんเมฆดำ,เมฆฝน,สภาวะอึมครึมก่อนเกิดเหตุร้าย,ความทุกข์ความกังวลที่บีบคั้นหัวใจ
暗礁 あんしょうหินโสโครกใต้น้ำ
アンダマン海 あんだまんかいทะเลอันดามัน
いけบ่อน้ำ
いしหิน
石粉 いしこผงหิน
石ころ いしころก้อนหิน
一番星 いちばんぼしดาวดวงแรกที่จรัสแสงในตอนเย็น
稲妻 いなずまฟ้าแลบ
稲光 いなびかりฟ้าแลบ
入り海 いりうみอ่าวเล็กๆ,เวิ้งน้ำ
入海 いりうみอ่าวเล็กๆ,เวิ้งน้ำ
入り江 いりえอ่าวเล็กๆ,เวิ้งน้ำ
入江 いりえอ่าวเล็กๆ,เวิ้งน้ำ
入り日 いりひดวงอาทิตย์ที่ใกล้ลับขอบฟ้า
入日 いりひดวงอาทิตย์ที่ใกล้ลับขอบฟ้า
いわโขดหิน

พบ 618 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   13

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้