ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : อาชีพ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
商人 あきんどพ่อค้า
アクロバット あくろばっとนักกายกรรม
足軽 あしがるพลทหาร (ในสมัยก่อน)
アナウンサー あなうんさーโฆษก,ผู้ประกาศ
案内係 あんないがかりพนักงานเดินตั๋ว
アーチザン あーちざんช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
アーチスト あーちすとศิลปิน
アーティスト あーてぃすとศิลปิน
アーミー あーみーทหาร
鋳掛け屋 いかけやนักบัดกรี
如何様師 いかさましนักต้มตุ๋นหลอกลวง
医学生 いがくせいนักเรียนแพทย์,นักศึกษาแพทย์
医師 いしอาจารย์หมอ
医者 いしゃหมอ,แพทย์
為政家 いせいかนักการเมือง
いんพนักงาน,สมาชิก,เจ้าหน้าที่
院生 いんせいนักศึกษาระดับปริญญาโท
院長 いんちょうผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ウェーター うぇーたーพนักงานเสิร์ฟชาย,บ๋อย
ウエーター うえーたーพนักงานเสิร์ฟชาย,บ๋อย
ウエートレス うえーとれすพนักงานเสิร์ฟหญิง
歌い手 うたいてนักร้อง
歌姫 うたひめนักร้องหญิง
宇宙警察 うちゅうけいさつตำรวจอวกาศ
占い師 うらないしหมอดู
運転手 うんてんしゅคนขับรถ
運動選手 うんどうせんしゅนักกีฬา
運輸大臣 うんゆだいじんรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่งและคมนาคม (ของญี่ปุ่น)
映画監督 えいがかんとくผู้กำกับภาพยนตร์
営業マン えいぎょうまんพนักงานขาย,เซลส์แมน
衛兵 えいへいทหารยาม
栄養学者 えいようがくしゃนักโภชนาการ,ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
絵描き えかきจิตรกร,นักวาดรูป
駅員 えきいんพนักงานสถานีรถไฟ
疫学者 えきがくしゃนักระบาดวิทยา
易者 えきしゃหมอดู
エディタ えでぃたบรรณาธิการ
エディター えでぃたーบรรณาธิการ,คนตัดต่อ(ภาพยนตร์)
エンジニア えんじにあวิศวกร
園長 えんちょうครูใหญ่(โรงเรียนอนุบาล)
大蔵大臣 おおくらだいじんรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
お手伝いさん おてつだいさんคนรับใช้
踊り子 おどりこนักเต้น
お巡り おまわりตำรวจ
お巡りさん おまわりさんตำรวจ
御巡りさん おまわりさんตำรวจ
音楽家 おんがくかนักดนตรี
音楽家 おんがっかนักดนตรี
女形 おんながたนักแสดงชายที่เล่นเป็นผู้หญิงในละครคาบูกิ
女方 おんながたนักแสดงชายที่เล่นเป็นผู้หญิงในละครคาบูกิ

พบ 399 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้