ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : สัตว์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
青蛙 あおがえるกบสีเขียว
蒼蝿 あおばえแมลงวันหัวเขียว
青蝿 あおばえแมลงวันหัวเขียว
青蠅 あおばえแมลงวันหัวเขียว
青虫 あおむしหนอนผีเสื้อ,ดักแด้
赤貝 あかがいหอยแครง
赤啄木鳥 あかげらนกหัวขวานท้องแดง มีหลังสีดำลายขาว
赤とんぼ あかとんぼแมลงปอสีแดง
赤蜻蛉 あかとんぼแมลงปอสีแดง
赤腹 あかはらนกตระกูลนกกระจอก หลังสีเขียวทึบปนน้ำตาล อกและท้องสีน้ำตาลแดง มีเสียงไพเราะ,จิ้งจกน้ำ,ปลาตระกูลปลาเมืองจีน แถบสีแดง,เส้นใต้ท้องในฤดูผสมพันธุ์
浅蜊 あさりหอยลาย
アザラシ あざらしสิงโตทะเล
海豹 あざらしสิงโตทะเล
アシカ あしかแมวน้ำ
海驢 あしかแมวน้ำ
穴兎 あなうさぎกระต่ายแถบยุโรปและอเมริกาเหนือ
穴熊 あなぐまตัวแบดเจอร์ (สัตว์ขนาดเท่าสุนักจิ้งจอก ขนหนา อุ้งเล็บเหมือนหมี)
穴子 あなごปลาไหลทะเล
穴燕 あなつばめนกขนาดเล็กคล้ายนกนางแอ่น
穴蜂 あなばちต่อหลุม
アニマル あにまるสัตว์
アヒル あひるเป็ด
家鴨 あひるเป็ด
あぶตัวเหลือบ
あぶら虫 あぶらむしแมลงสาบ
アブラムシ あぶらむしแมลงสาบ
油虫 あぶらむしแมลงสาบ
アホウドリ あほうどりนกอัลบาทรอส
アメリカ豹 あめりかひょうเสือจากัวร์
アメリカ野牛 あめりかやぎゅうวัวกระทิงอเมริกา
あゆปลาอะยุ ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
洗い熊 あらいぐまแรคคูน
ありมด
蟻巻 ありまきเพลี้ย
家蚊 いえかยุงธรรมดา
家蝿 いえばえแมลงวันธรรมดา
烏賊 いかปลาหมึก
貽貝 いがいหอยแมลงภู่
イグアナ いぐあなอีกัวน่า,ตะกวด
稲子 いなごตั๊กแตนยักษ์
いなごตั๊กแตนยักษ์
いぬสุนัข,หมา
いぬสุนัข,หมา
犬鷲 いぬわしนกอินทรีทอง
狗鷲 いぬわしนกอินทรีทอง
いのししหมูป่า
イランド いらんどละมั่ง
イルカ いるかปลาโลมา
海豚 いるかปลาโลมา
いわしปลาซาดีน

พบ 527 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   11

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้